SkL:s tillämplighet och praktiska råd för att begära skadestånd

FRÅGA
Hej! Jag var häromdagen på gymmet och hade då lagt undan min telefon på golvet bredvid mig. Bredvid min station tränade en annan person som kastade sina hantlar på golvet efter sitt set vilket resulterade i en förstörd telefon. Då detta blev ett försäkringsärende och jag behöver betala en självrisk om 1500 sek bad jag personen i fråga betala självrisken eftersom han orsakade olyckan. Tyvärr vägrar han nu ta på sig något ansvar och vill ej ta självrisken, finns det något jag kan göra? Är följande lag applicerbar?: https://lagen.nu/1972:207#L2001:732
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag väljer att svara på dina frågor i omvänd ordning och inleda med att besvara frågan om huruvida skadeståndslagen (SkL) är tillämplig, och därefter besvara frågan om det finns något du kan göra. Jag kommer också att kommentera rättsläget.

Tillämplig lag
SkL är tillämplig lagstiftning i samtliga fall utom dessa:

– då annat är särskilt föreskrivet i andra rättskällor
– då annat är särskilt föreskrivet i avtal mellan parterna
– då annat i övrigt följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden (1 kap. 1 § SkL)

Svaret på din andra fråga är således att SkL är tillämplig förutsatt att ni inte avtalat om annat, vilket jag utgår från att ni inte har.

Vad göra?
Överlag är det bästa sättet att lösa juridiska tvister att kunna göra det frivilligt. Det är kostnadseffektivt, tidseffektivt och smärtfritt. Det är givetvis möjligt för dig att vända dig till domstol med ditt anspråk, men det kommer med lätthet att kosta dig mer tid och pengar än de 1 500 kr du kan vinna på det. Motsvarande gäller dock för mannen som släppte hantlarna på din mobiltelefon att det är betydligt billigare att ersätta dig frivilligt än påtvingat genom dom.

Mitt främsta råd är att upplysa mannen om att du anser att du med hänsyn till SkL har rätten på din sida, och att han är skyldig att ersätta dig för självrisken. Du kan också upplysa honom om att det är möjligt att gå till domstol med ärendet, men att det är bättre för er båda att lösa saken på frivillig basis. Ett högst praktiskt – men viktigt – råd är att framställa din sak på ett så sakligt och trevligt sätt som möjligt. En sådan framtoning leder enligt min erfarenhet klart oftare till att motparten går med på att ersätta skadan än om man exempelvis höjer tonen och talar om alla rättsliga åtgärder man kan vidta. Det behöver inte finnas någon motsättning mellan att vara tydlig med sitt anspråk och att göra det på ett sympatiskt vis.

Trots att du redan provat att lösa saken frivilligt en gång, föreslår jag alltså att du framställer din sak igen, med hänvisning till att SkL ger dig rätten till ersättning. Jag antar att ni båda beklagar den uppkomna situationen, och du kan framhäva att det inte finns något hämndbegär från din sida utan att det är av rena rättviseskäl du tycker att det är rimligt att du inte ska behöva stå självrisken för skadan som mannen orsakat.

Ersättning enligt SkL
Mina råd ovan ges under förutsättning att du faktiskt har rätt till skadestånd avseende självrisken. Jag skulle behöva närmre detaljer om omständigheterna i fallet för att kunna ge ett klart svar på den frågan, men ger dig istället förutsättningarna för att vara berättigad skadestånd.

I SkL beskrivs skadeståndsskyldighet mycket enkelt som att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsaken en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Av regeln framgår explicit krav på att en skada måste ha uppstått, att denna måste ha orsakats av någon och att orsakandet skett åtminstone vårdslöst. Implicit finns även ett fjärde krav för skadeståndsskyldighet, nämligen att skadan orsakats med så kallad adekvat kausalitet, det vill säga att det finns ett rimligt tätt orsakssamband mellan orsakandet och skadan.

Att skada uppstått, att mannen orsakat skadan och att det föreligger adekvat kausalitet mellan att han släppte hantlar på den och att den gick sönder får sägas vara helt uppenbart. Det låter också mycket sannolikt att det ska anses vårdslöst i förhållande till skaderisken att släppa hantlarna när din mobil låg i närheten. Den sista frågan är dock beroende av omständigheterna: Låg mobilen väl synlig eller var den dold av något? Är det vanligt att släppa hantlar på den platsen i gymmet? Brukar folk lägga sina mobiler eller andra ömtåliga saker på platsen? Bedömningar av vårdslöshet är i hög grad common sense-betonade och det är möjligt att svaret på huruvida vårdslöshetskravet i denna situation är förhållandevis givet, men utifrån din beskrivning är det svårt för mig att ge ett säkert svar på frågan.

Slutligen vill jag nämna att även om mannen är skyldig att betala dig skadestånd har han rätt att få beloppet nedsatt i den mån du själv genom vårdslöshet bidra till att att skadan uppstått genom att lägga din mobil på platsen (6 kap. 1 § andra stycket SkL). Jag kan inte heller i denna fråga göra någon bedömning av i vad mån du varit vårdslös – det beror även här på de närmre omständigheterna i fallet – men du bör känna till att mannen mycket väl kan ha lagen på sin sida att hävda att beloppet han ska betala bör nedsättas och inte vara så högt som 1 500 kr.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (203)
2020-09-12 Hur får man skadestånd när gärningspersonen är under 15 år?
2020-09-06 Hur begär jag skadestånd av tidigare hyresgäst för sakskada?
2020-09-01 Möjlighet att stämma andra personer
2020-08-31 Vilka ersättningskrav är gällande vid personskada skedd under restaurangvistelse?

Alla besvarade frågor (84158)