Skillnader mellan "hyreslagen" och "privatuthyrningslagen"

2017-10-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Föreligger det några skillnader mellan att hyra ut en lägenhet eller en villafastighet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret får inledningsvis vara, "det beror på".

Lägenhet

Två viktiga skillnader föreligger vid uthyrning av lägenhet. Hyr du ut en bostadsrätt eller en ägarlägenhet, tillämpas reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad. Hyr du däremot ut en hyresrätt i andra hand, tillämpas 12 kap. jordabalken ("hyreslagen").

Villa

Hyr du ut en villa tillämpas även i det fallet lagen om uthyrning av egen bostad.

Skillnader

Nedan följer ett urval av de skillnader som föreligger emellan lagregleringen.1.Den största och möjligen mest väsentliga skillnaden är att prissättningen för hyran är fri enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Detta är inte fallet avseende hyreslägenheter som upplåts i andra hand.2.Det föreligger vissa skillnader avseende uppsägningstid, beroende på om hyresperioden är bestämd eller obestämd, samt hur lång hyresperioden är om den är obestämd; se 12 kap. 3-4 § jordabalken i relation till 3 § lagen om uthyrning av egen bostad.3.Viss skillnad föreligger även avseende möjligheten till förlängning av hyresavtalet; 12 kap. 45a § jordabalken i relation till 3 § lagen om uthyrning av egen bostad.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2092)
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?
2021-09-15 Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?
2021-09-15 Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg
2021-09-07 Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?

Alla besvarade frågor (95697)