Skillnader mellan efterlevande sambo och efterlevande make

Hej!

Jag är en kvinna som är sambo med en man sedan en tid tillbaka. Det är jag som äger huset, han betalar bara hyra till mig. Vi har inga gemensamma barn, men båda har vuxna barn i tidigare äktenskap. Han har sålt sitt hus, så han har en summa pengar på banken. Jag kommer som enda barn, att ärva min pappa. Efter att ha varit ensamstående med flera barn, och kämpat med ganska dålig ekonomi bägge två, hoppas vi att vi ska få många år tillsammans. Det är först nu vi fått skapligt bra ekonomi, och kan göra roliga saker, både tillsammans och var och en för sig. Vi vill skydda varandra och sörja för att båda ska känna sig trygga även om den ena av oss går bort. Jag skulle vilja veta vad är det för fördelar om vi skulle gifta oss? Vad är det för nackdelar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du och din sambo kan skapa en trygg situation för den efterlevande om någon av er avlider samt hur detta skulle påverkas om ni gifter er.

Om ni fortsätter vara sambor

Sambor ärver inte varandra vilket gör att om du eller din sambo skulle gå bort är det era respektive barn som kommer ärva er. Om ni fortsätter vara sambor och vill ärva varandra så kan ni skriva ett testamente och reglera detta. Du kan till exempel skriva att din sambo ska få ärva ditt hus eller åtminstone bo kvar om du avlider om ni vill trygga boendesituationen för din sambo.

Även om ni skriver testamenten har dock era respektive barn rätt att få ut sin så kallade laglott. Det innebär till exempel att om din sambo dör har hans barn rätt att tillsammans ärva minst hälften av hans totala egendom.

Om ni gifter er

Om en make avlider blir skillnaden att den efterlevande maken har rätt att ärva hela kvarlåtenskapen från den avlidne. Det blir däremot annorlunda i er situation eftersom ni båda har barn som inte är gemensamma. Så kallade särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt. Det innebär att eftersom ni båda endast har särkullbarn kommer hela kvarlåtenskapen tillfalla dem direkt vid den ena partens död.

Det finns andra regler som är till för att skydda den efterlevande maken. I en bodelning mellan makar ingår giftorättsgods vilket i princip är allt som inte är enskild egendom. Det innebär att arvet från din pappa kan komma att ingå i en bodelning mellan dig och din sambo om ni gifter er. Den efterlevande maken har rätt att bestämma om en bodelning ska ske eller inte. Om till exempel den make som avlidit har minst giftorättsgods kan den efterlevande maken bestämma att någon bodelning inte ska ske och på så vis slippa dela med sig av sin egendom till den avlidnes arvingar.

Dessutom finns en regel i 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken som skyddar den efterlevande maken på så sätt att denne har rätt att ur den avlidnes kvarlåtenskap få egendom så att den efterlevande erhåller totalt 4 gånger av prisbasbeloppet. Även som makar kan ni självklart upprätta ett testamente för att reglera er situation.

Slutsats

Slutsatsen är att skyddet för en efterlevande make är starkare än skyddet för en efterlevande sambo. Oavsett om ni gifter er eller inte kan det vara bra att upprätta testamenten. Då kan ni själva bestämma hur er kvarlåtenskap ska fördelas. Det finns dock vissa formkrav för att ett testamente ska bli giltigt. Om ni vill upprätta testamenten rekommenderar jag därför att ni kontaktar en jurist för att få hjälp med detta.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning