FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt11/02/2022

Skillnaden mellan tjänsteavtal och kontrakt

vad är det för skillnad mellan ett tjänsteavtal och ett kontakt

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vad skillnaden är mellan ett tjänsteavtal och ett kontrakt. Det korta svaret är att ett kontrakt kan ses som ett övergripande begrepp vari flera olika varianter av avtal inbegrips – såsom exempelvis tjänsteavtal. Emellertid är även begreppet avtal ett övergripande begrepp som även det innefattar olika kontrakt. I det följande förklarar jag begreppen var för sig lite mer ingående.

Vad är ett kontrakt?

Ett kontrakt kan helt enkelt beskrivas som en överenskommelse mellan åtminstone två stycken personer. Personerna kan vara såväl fysiska som juridiska. Det som utmärker ett kontrakt är att det alltid är skriftligt.

Ett kontrakt kan jämföras med ett avtal. Ett avtal är också en överenskommelse mellan två eller flera personer. Likt kontrakt kan även dessa personer vara såväl fysiska som juridiska. Det som skiljer ett avtal från ett kontrakt är att avtal kan ta andra former än bara skriftliga. Exempelvis kan man fatta muntliga avtal. Ett muntligt avtal är precis lika bindande som ett skriftligt avtal, men ett muntligt avtal faller inte under begrepp kontrakt – vilket skriftliga avtal däremot ofta gör.

Ett kontrakt kan man alltså se som den fysiska handlingen som avtalet ingåtts genom.

Vad är ett tjänsteavtal?

Ett tjänsteavtal är det avtal man ingår när två eller flera regler vilka förbindelser de har gentemot varandra gällande en tjänst. Tjänsteavtal brukar ofta sättas i kontrast till köpeavtal och det hjälper en att förstå vad ett tjänsteavtal är. Om du exempelvis köper en diskmaskin så har du ingått ett köpeavtal. Om du emellertid köper tjänsten att få diskmaskinen installerad hemma hos dig så har du ingått ett tjänsteavtal.

Om dessa avtal ingås i skrift kan man tala om att man skrivit ett kontrakt. Har de däremot bara ingåtts muntligt rör det sig inte om ett kontrakt utan istället bara om ett avtal.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare