Skillnaden mellan grovt och normalgrads culpöst brott?

Hej!

Har ff svårt att skilja culpösa brott i olika skalor ringa , normalgraden och grova

Kan Ni ge mig flera konkreta exempel som täcker lagtexten med om möjligt lite beskrivning om skillnaderna som finns beträffande rekvisit och andra förhållanden och omständigheter som leder till just bedömningen som föranlett dom i exempelmålet.

Mvh

Lawline svarar

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Skillnaden kan som i 3 kap 8 § Brb vara att det är ett medvetet risktagande av allvarligt slag för att uppnå till grovt brott. Till exempel i NJA 1994 s.500 gjordes ett vållande till skada med hjälp av en pistol. Att medvetet avfyra en pistol i den generella riktning där människor befinner sig utan att faktiskt vilja skada någon av dem är ett sådant beteende som är ett medvetet risktagande som kan leda till ett grovt vållande till kroppsskada. I det fallet togs inte hänsyn till att den faktiska skadan som uppstått, en skottskada genom en hand, utan mer till att risktagandet var så stort då det rörde sig om avfyrande av vapen. Även vid andra culpösa brott påpekar rätten att det är framförallt grovheten i oaktsamheten och inte i skadan som uppstår som är den centrala faktorn i bedömningen, se RH 2002:13, där en man som inte vidtog åtgärder när han blev trött när han körde bil dömdes för en lägre grad av oaktsamhetsbrott eftersom han inte hade varit särskilt medvetet risktagande. Hade han varit trött från början när han satt sig i bilen eller druckit alkohol innan så hade hans beteende kunnat bedömas som grövre.


Jag hoppas att jag kunde vara till hjälp, skulle du ha fler frågor är du välkommen åter till Lawline!
Mvh

Björn GunnarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo