Skillnaden mellan grovt och normalgrads culpöst brott?

FRÅGA
Hej!Har ff svårt att skilja culpösa brott i olika skalor ringa , normalgraden och grovaKan Ni ge mig flera konkreta exempel som täcker lagtexten med om möjligt lite beskrivning om skillnaderna som finns beträffande rekvisit och andra förhållanden och omständigheter som leder till just bedömningen som föranlett dom i exempelmålet.Mvh
SVAR

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Skillnaden kan som i 3 kap 8 § Brb vara att det är ett medvetet risktagande av allvarligt slag för att uppnå till grovt brott. Till exempel i NJA 1994 s.500 gjordes ett vållande till skada med hjälp av en pistol. Att medvetet avfyra en pistol i den generella riktning där människor befinner sig utan att faktiskt vilja skada någon av dem är ett sådant beteende som är ett medvetet risktagande som kan leda till ett grovt vållande till kroppsskada. I det fallet togs inte hänsyn till att den faktiska skadan som uppstått, en skottskada genom en hand, utan mer till att risktagandet var så stort då det rörde sig om avfyrande av vapen. Även vid andra culpösa brott påpekar rätten att det är framförallt grovheten i oaktsamheten och inte i skadan som uppstår som är den centrala faktorn i bedömningen, se RH 2002:13, där en man som inte vidtog åtgärder när han blev trött när han körde bil dömdes för en lägre grad av oaktsamhetsbrott eftersom han inte hade varit särskilt medvetet risktagande. Hade han varit trött från början när han satt sig i bilen eller druckit alkohol innan så hade hans beteende kunnat bedömas som grövre.


Jag hoppas att jag kunde vara till hjälp, skulle du ha fler frågor är du välkommen åter till Lawline!
Mvh

Björn Gunnarsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (441)
2021-07-31 Vad kan jag göra som anhörig om någon utsätts för psykisk och fysisk misshandel
2021-07-31 Hur många års fängelse kan man få om man döms för misshandel?
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?

Alla besvarade frågor (94568)