Skillnaden mellan gåva och testamente

2016-09-30 i Gåva
FRÅGA
gåvobrev, beskattas det, vad är skillnaden på gåvobrev och testamente ? jag vill ge bostadsrätten till min vän och resterande arv till djurens rätt i samhället , hur gör jag då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör gåva och testamente finns regler om detta att hitta i gåvolagen respektive ärvdabalken.

Till att börja med så beskattas integåvor då gåvoskatten är avskaffad sedan 2005, se skatteverket här.

Skillnaden på gåvobrev och testamente är att de används för att ge egendom i gåva respektive testamentera egendom. Att ge något som gåva innebär att man ger bort något under sin livstid, och man använder då ett gåvobrev. Testamentet får däremot kraft då testatorn (den som skrivit testamentet) avlider. Vidare finns det vissa så kallade formkrav för testamente alltså vissa krav som testamentet måste uppfylla för att vara giltigt. Detta för tex att testamentet ska vara skriftligt, det ska klart och tydligt framgå vad som är testatorns vilja, två vittnen ska bevittna när testamentet skrivs eller i vart fall när det undertecknas och vittnena ska underteckna testamentet, vittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnar men måste inte vara medvetna om innehållet. Testatorn måste även själv underteckna testamentet, Ärvdabalken 10:1.

Vilket av dessa två sätt du ska använda för att ge bort bostadsrätten och resterande egendom beror alltså på när du vill ge bort egendomen. Om du vill ge bort den under din livstid ska du använda dig av gåva medan om du vill ge bort den efter ditt frånfälle ska du använda dig av ett testamente. Men att tänka på om du vill upprätta ett testamente är alltså de krav som är nämnda ovan och att det klart och tydligt framgår vad som är din vilja. För att skriva ett juridiskt korrekt testamente kan du använda dig av vår avtalstjänst, som du hittar här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (665)
2020-10-25 Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap

Alla besvarade frågor (85411)