Skillnaden mellan en allmän visstidsanställning och ett vikariat

2015-08-18 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har jobbat i en butik under 22 månader och under större delen av den tiden så har jag haft vikariat och nu när mitt semestervikariat går ut den 4 september så saknar jag 58 dagar för att komma upp i 2 år som vikarie men då har chefen sagt att jag inte kommer att få fler vikariat för att hon vill inte att jag ska komma upp i 2 år som vikarie utan att nu är det allmän visstid som gäller. Jag är schemalagd ytterligare 5 dagar efter att mitt semestervikariat går ut fördelade på 2 veckor men alla de dagarna så ersätter jag en anställd som är frånvarande så jag är inte inne extra så jag undrar vilken anställningsform det rör sig om, om de kan anställa mig på allmän visstid för de dagarna när det i själva verket rör sig om vikariat. Om så skulle vara fallet så undrar jag även om jag under nästa sommar skulle få ett semestervikariat där, om de i så fall kan anställa mig som allmän visstid när det rör sig om ett semestervikariat bara för att jag inte ska få ihop de resterande dagarna som jag saknar för att ha rätt till en tillsvidareanställning.Sen undrar jag även hur det är med rätten till återanställning som står med §25 i LAS, jag har ju en sammanlagd anställningstid på 12 månader under de senaste 3 åren men det är hur man definierar arbetsbrist som jag inte blir klok på. De vill inte tillsvidareanställa mig är för att det inte finns plats för en till utan att de har krav på sig uppifrån att bara ha ett visst antal timmar varje vecka. Räknas det som arbetsbrist?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

I 5 § lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att det är tillåtet att träffa avtal om tidsbegränsad anställning om det rör sig om allmän en visstidsanställning, ett vikariat, säsongsarbete och om arbetstagaren har fyllt 67 år. Hur avtalet klassificeras har stor betydelse; bl.a. har en arbetstagare som under en femårsperiod har varit allmänt visstidsanställd i sammanlagt mer två år eller haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år rätt att bli tillsvidareanställd.

En arbetstagare har enligt 6 c § LAS rätt att få veta om det rör sig om en tillsvidareanställning eller en allmän visstidsanställning. Dock finns det ingenting som hindrar arbetsgivaren att ingå ett avtal med arbetstagaren klassificerat som ”allmän visstidsanställning” även när det i praktiken rör sig om ett vikariat.

Beträffande frågan om arbetsbrist kan konstateras att det lämnas en stor frihet åt arbetsgivaren att avgöra när arbetsbrist föreligger. Med tanke på detta måste de omständigheter du har uppgett anses ge för handen att det rättsligt sett föreligger arbetsbrist.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (709)
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?
2020-09-08 Uppsägning av visstidsanställning

Alla besvarade frågor (84138)