FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt24/02/2014

Skillnaden mellan aktiv och passiv näringsverksamhet

Om jag bedriver passiv skogsverksamhet, säljer skog för 150000, placerar 90000 på skogskonto och 60000 måste läggas på inkomst detta år. Hur drabbas jag då skattemässigt. Hur mycket skatt ska jag betala, vilka procentsatser gäller vid uträkningen? hur mycket skatt skulle det va vid aktiv verksamhet?

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga.
En aktiv näringsverksamhet anses bedrivas om en enskild näringsidkare arbetar i verksamheten i inte oväsentlig omfattning. Som allmän riktlinje brukar nämnas att det krävs att man arbetat minst en tredjedel av normal arbetstid i verksamheten, men kravet kan komma att reduceras beroendes på vilken verksamhet man bedriver. Avseende skogsbruk där ägaren själv utför allt arbete anser man att verksamheten är aktiv fastän antalet timmar som egentligen uppställs inte har arbetats in. 

Vad som är den egentliga skillnaden mellan att bedriva passiv eller aktiv verksamhet enligt inkomstskattelagen är främst avgifterna som ska erläggas. Bedriver man en passiv verksamhet betalar man en så kallad särskild löneskatt, medan man i en aktiv verksamhet erlägger egenavgifter. Särskild löneskatt utgår med 24,26 % för beskattningsåret 2013 och utgår på ditt skattemässiga resultat. Egenavgifter erläggs med 28,97 % av samma resultat. I båda fallen medges avdrag för utgifterna i näringsverksamhet. Vad som utöver detta skiljer de två verksamheterna åt är bland annat att avdrag inte medges för pensionsförsäkringspremier och att grundavdrag eller jobbskatteavdrag inte kan utnyttjas mot inkomst som härrör sig till passiv verksamhet.

Angående skogskontot spelar det ingen roll om du bedriver en aktiv eller passiv verksamhet. Insättningsbegränsningar finns i 21 kap IL, se https://lagen.nu/1999:1229#K21P1S1 , och beskattning sker när du gör uttag därifrån. Därutöver sker en beskattning på 15 % på räntan som tillgodogörs kontot. Det här redovisar samt betalas in av banken. 

Det resultat du får genom skogsbruket beräknas och tas upp på samma sätt i de båda fallen. Avdrag för kostnader, räntefördelning, avsättning till periodiseringsfond etc. får göras likt vanlig näringsverksamhet. Resultatet slås samman med dina ev. övriga förvärvsinkomster i tjänst och beskattas med statlig- och kommunal inkomstskatt. Skillnaden mellan passiv och aktiv näringsverksamhet blir som sagt framför allt de olika avgifterna du betalar. 

Hoppas att det var svaret på din fråga.
Vänliga hälsningar, 


Beatrice RohdinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”