Skillnad på protokoll och minnesanteckningar

FRÅGA
Vad är skillnaden på ett protokoll och minnesanteckning? Är protokollets innehåll bindande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I juridisk mening tycks de två begreppen endast användas i offentlig sektor, angående allmänna handlingar. Min diskussion kommer därför att utgå ifrån att du syftar på vad begreppen har för betydelse i myndigheters arbete (offentlig sektor).


Protokoll och minnesanteckningar är olika typer av handlingar. Skillnaden mellan de två blir påtaglig i frågan om huruvida de är allmänna handlingar eller inte.

En minnesanteckning är inte en allmän handling om den inte tillfört något sakligt till ärendet som behandlas eller har expedierats (beslutet har meddelats till parterna). Ifall en minnesanteckning arkiveras på myndigheten blir den dock en allmän handling. Detta följer av 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen. Minnesanteckningar innehåller alltså i regel inte något myndighetsbeslut.

Ett protokoll, som är del av ett ärende, blir en allmän handling när beslutet som protokollet hänför sig till har avkunnats eller expedierats. Detta följer av 2 kap 7 § tryckfrihetsförordningen. Protokollen innehåller alltså någon form av myndighetsbeslut.

I regel bör det vara vanligare att protokoll än minnesanteckningar (som man kan se mer som personliga anteckningar) blir allmänna handlingar. Och det innebär att allmänheten kan begära att få ta del av protokollet och sedan överklaga beslutet som fattats där.

Att säga att protokollens innehåll är bindande är mer eller mindre korrekt. Protokollet innehåller ett beslut som myndigheten har fattat och ett sådant ska följas. Minnesanteckningar innehåller inte något beslut och kan alltså inte vara bindande.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (126)
2021-01-15 Är det censur när Twitter och Facebook hindrar publicering av vissa inlägg?
2020-12-27 Var går gränsen för yttrandefriheten?
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

Alla besvarade frågor (88102)