Skillnad mord och dråp

FRÅGA
Vad är skillnaden på mord och dråp?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Nedan redogör jag för vardera av brotten:

Mord 3 kap 1 § Brottsbalken.

För att dömas för mord krävs att man uppsåtligt berövar en annan människa livet. Med uppsåt innebär att man gör detta med avsikt.

Dråp 3 kap 2 § Brottsbalken.

För att dömas för dråp är det samma krav som för mord, men brottet aktualiseras om det finns så kallade förmildrande omständigheter. Det man letar efter då är om det i allmänhet finns något som kan ge förståelse för det som gärningsmannen gjort. Typexemplet här är om någon hjälpt en svårt sjuk människa att dö.

Skillnad

Det som skiljer just mord och dråp åt är omständigheterna. Även om dråp räknas som mord är det en annan form utav mord. Dråp är en "lindrigare" form utav mord men begås även med avsikten att ta någons liv. Straffen för mord respektive dråp skiljer sig också åt, men båda brotten straffas alltid med fängelse. Hur långt straffet blir är beroende på omständigheterna, alltså hur mordet gick till. Straffet för mord är längre än straffet för dråp, men hur mycket längre varierar då varje fall bedöms individuellt och straffen sätts därefter.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (415)
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall
2021-03-31 Misshandel och påföljd

Alla besvarade frågor (91133)