Skillnad mellan överlåtelse och gåva av fastighet

2017-06-27 i Fastighet
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan överlåtelse och gåva av fastighet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fastighet kan övergå från en ägare till en annan genom olika former av överlåtelser, exempelvis genom försäljning, byte, gåva, bodelning testamente, arv mm.

Gåva
För att det ska vara fråga om en gåva av fastighet krävs att tre kriterier är uppfyllda. Gåvan ska bygga på frivillighet, det ska finnas en gåvoavsikt, och det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren. En gåva ses som en benefik överlåtelse, och medför inte kapitalvinstbeskattning. För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde för det år som överlåtelsen sker.

Överlåtelse
En överlåtelse av en fastighet kan som beskrevs ovan ske på flera olika sätt, men ofta är det gränsdragningen mellan köp och gåva som kan vara problematisk. För att avgöra om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva tillämpas huvudsaklighetsprincipen. Enligt denna princip ska hela överlåtelsen behandlas som gåva, om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Om ersättningen för fastigheten motsvarar fastighetens taxeringsvärde, eller överstiger detta, betraktas överlåtelsen i stället som ett köp och vinsten beskattas då i inkomstslaget kapital. För att en kapitalvinst eller en kapitalförlust ska uppkomma krävs en avyttring. Som avyttring anses försäljning, byte eller liknande överlåtelse.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (601)
2022-01-15 Ingår kvarlämnat lösöre vid gåva av en fastighet?
2022-01-09 Vad bör man tänka på vid förvärv av hus på ofri grund?
2022-01-05 När fullbordas en gåva av fast egendom och vad gäller i fråga om det förstärkta laglottsskyddet?
2021-12-27 Köp av fastighet och övertagande av lån

Alla besvarade frågor (98494)