Skillnad mellan mord, dråp och vållande till annans död

FRÅGA
Hej! Jag undrar vilka rekvisit som måste uppfyllas för att det ska ses som mord istället för tex dråp eller vållande till annans död?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller mord så krävs det att man dödar en annan person med uppsåt. Detta innebär att avsikten vid handlingen ska vara att beröva den andre livet. Vad som gäller för mord framgår av 3 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Dråp innebär i princip samma sak som mord, men att det finns förmildrande omständigheter. T.ex. kan det handla om något som ger förståelse för gärningsmannens handlingar. Detta framgår av 3 kap. 2 § BrB.

Vållande till annans död är ett förfarande som finns beskrivet i 3 kap. 7 § BrB. Detta kräver inte att den som döms har haft uppsåt till själva dödandet, utan det handlar i stället om oaktsamhet. Man skiljer på medveten och omedveten oaktsamhet, där den förstnämnda innebär att man varit medveten om att det funnits en risk för att en annan personen kommer att avlida till följd av handlingen, men att man inte är likgiltig för följden, medan den andra innebär att man inte varit medveten om att det förelegat en risk men man borde ha insett detta.

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (336)
2020-01-20 Misshandel mot barn
2020-01-17 Vad kan påföljden bli för misshandel av normalgraden?
2020-01-06 Hur länge finns grov misshandel kvar i belastningsregistret?
2020-01-02 Skolarbete rörande strafff för mord

Alla besvarade frågor (76595)