Skilja sig i Sverige om gift enligt utländsk lag

jag ska begära skilsmässa från min turkiska man.vi är gita i turkiet. registerade som gifta i sverige. han är ej svensk medborgare endast ptu. gäller då samma lagar vid skilsmässa som om vi båda var svenska medborgare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ansöker om skilsmässa i Sverige. Men eftersom ni gift er utomlands, måste det först utredas om du faktiskt kan ansöka om skilsmässa här i Sverige. Eftersom ni har gift er enligt utländsk lag, kan du hitta reglerna om äktenskap i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige, krävs det först och främst att äktenskapet är giltigt även i Sverige. Eftersom du nämner att det är registrerat, utgår jag från att ert äktenskap är giltigt.

Om vi då utgår från att ert äktenskap anses giltigt enligt svensk lag kan du ansöka om skilsmässa här i Sverige. Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om käranden (du) är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige, alternativt tidigare har haft hemvist här vilket kan ses i 3 kap. 2 § 2 punkten. Talan om äktenskapsskillnad prövas sedan enligt svensk lag,3 kap. 4 §.

Var kan man vända sig?
För att ansöka om skilsmässa, ska du vända dig till den tingsrätt din kommun tillhör. Antingen upprättar ni en gemensam ansökan om skilsmässa eller en stämningsansökan om det bara är du som vill skilja dig.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000