Sker uthyrning av rum i bostad enligt näringsverksamhet eller privat?

2019-06-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej Lisa!Vi har återigen kontaktats av Miljö- och Hälsa ang krav att bli kategoriserade som näringsverksamhet gällande uthyrning av rum med frukost. Förra gången de kom med krav, det var då du hjälpte oss, hade de ställt kravet till vårt AB, men efter påstötning från oss, drog de tillbaka kravet och återbetalade den av oss erlagda betalningen.Nu har de ställt kravet till min hustru, och även gett henne ett organisationsnummer? (personnummer) vilket vi tycker är märkligt.Vi har kontaktat MH och påtalat att vi inte har B&B eller någon verksamhet utan hyr ut våra rum som del av eget boende.MH påstår att eftersom vi hyr ut mer än 3 rum och tar betalt för detta samt annonserar för vår uthyrning så räknas detta som ekonomisk verksamhet enligt deras tolkning.Jag har aldrig hört talas om detta eller sett något skrivet härom. Säkert en mycket lokal tolkning som verkligen ifrågasättas.Vi har sagt att vi kommer att gå vidare med detta och överklaga. MH rekommenderar att vi gör så.Jag bifogar MH skrivelser och beslut till dig så du kan få bättre uppfattning hur de ställt sina krav.Du får kontakta mig igen om det är något som du undrar över eller oklart.Hoppas du hittar något som kan hjälpa ossHälsningar
SVAR

Hej och tack för att du än en gång vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Miljöbalken (MB).

Bedriver ni uthyrning i näringsverksamhet eller räknas det som uthyrning som del av privat boende?
I mitt föregående svar till er förutsatte jag att er uthyrning endast rörde sig om ett eller två rum. Nu förstår jag att det istället rör sig om uthyrning av fler rum än så varför ni anses bedriva näringsverksamhet och därmed inte omfattas av privatuthyrningslagen. Det är nämligen precis som Miljö och Hälsa säger; att en uthyrning av tre rum eller fler utgör näringsverksamhet. Detta framgår av Hyresnämndens utlåtande som du kan läsa mer om här.

Detta måste vara varför din fru har blivit tilldelad ett organsationsnummer - organisationnumret tillhör verksamheten ni bedriver genom uthyrningen.

Beslut om årlig tillsynsavgift

När man bedriver en verksamhet, vilket ni gör vid uthyrning av era rum i privatbostaden, är man skyldig att utföra tillsyn av verksamheten. Tillsynsmyndigheten har dessutom rätt att besluta om att någon annan utför tillsynen och undersökningen, vilket är Miljö och Hälsa i detta fall. Det framgår även av samma bestämmelse att den kostnad som denna undersökning medför Miljö och Hälsa ska ersättas av verksamhetsägarna, det vill säga er, 26 kap. 22 § MB och 27 kap. 1 § MB.

Beslutet som Miljö och Hälsa har skickat till er är så vitt jag kan se i enlighet med vad som framgår av lagen. Ni kommer debiteras för två undersökningar årligen som varar 30 minuter vardera och timtaxan är 1015 kronor.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du några följdfrågor är det bara att höra av dig till mig på min mail som du redan har.

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1367)
2020-07-09 Besittningsskydd och besittningsbrytande grunder
2020-07-08 Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?
2020-07-06 Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?

Alla besvarade frågor (81799)