FrågaSKATTERÄTTÖvrigt25/02/2018

Skattverkets möjligheter att kontrollera personalliggare

Kan Skatteverket kräva att vid en personalliggare kontroll kräva arbetstagaren på leg förutom uppvisande av ID06 kortet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Att föra personalliggare innebär att varje dag anteckna vilka som är verksamma i din lokal och när. Det finns regler i Skatteförfarandelagen (2011:244) (SFL) 42 kap. Om tillsyn över kassaregister och kontrollbesök. Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är skyldig, eller kan antas vara skyldig, att föra personalliggare (42:8 SFL). Skatteverket får, vid kontrollbesöket, också begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet, med syfte att stämma av uppgifterna som arbetstagaren lämnar mot personalliggaren (42:8 a SFL). Jag tolkar sistnämnda paragraf som att arbetstagaren har möjlighet att styrka sin identitet på det sätt hen önskar. ID06-kortet används väl för att registrera arbetstagarens närvaro, i personalliggaren, på arbetsplatsen. Frågan är om ett ID06-kort så att säga "räcker" för att Skatteverket ska anse att personens identitet är strykt. Det kan jag tyvärr inte med absolut säkerhet svara på. Men rimligen borde Skatteverket ha möjlighet att kräva legitimation utöver ID06-kortet, exempelvis om de inte anser att ID06-kortet är tillförlitligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo