Skattskyldighet vid utlandsflytt

Hej,

jag är pensionär och bor ca halva året i Kina och halva i Sverige. Hur blir min skatt om jag helt flyttar till Kina?

Hälsningar,

/Kurt

Lawline svarar

Hej!

Privatpersoner kan vara antingen begränsat skattskyldiga eller obegränsat skattskyldiga i Sverige, alla som inte är obegränsat skattskyldiga är med andra ord begränsat skattskyldiga. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man ska betala skatt i Sverige på alla sina inkomster som är skattepliktiga enligt lag, är man istället begränsat skattskyldig ska man bara betala skatt i Sverige på vissa typer av inkomster. Vad som avgör om man är obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig bestäms i 3 kap. 3 § Inkomstskattelagen. Om du flyttar till Kina kan du fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du har "väsentlig anknytning" hit.

Vad som utgör väsentlig anknytning bedöms enskilt för varje person, men i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen finns en lista på saker som man brukar beakta vid den bedömningen, listan är inte uttömmande och även andra saker kan alltså få betydelse. Om du exempelvis flyttar till Kina utan avsikt att bosätta dig i Sverige igen, gör dig av med din bostad här och inte har några bolagsengagemang eller liknande i Sverige bör det finnas skäl att du ska ses som begränsat skattskyldig. Vad som kan tala för att du fortsatt kommer att ses som obegränsat skattskyldig här kan vara saker som att du har familj kvar i landet, att du bott länge i landet och är svensk medborgare, samt om du har tillgång till en bostad här genom familj eller liknande.

Det är med andra ord svårt att säga vad som händer med skatten för din del, men om du anses vara obegränsat skattskyldig även efter att du flyttat så ska du betala skatt i Sverige på samtliga inkomster som du har och som är skattepliktiga här. Eftersom du är bosatt i Kina kommer sannolikt även Kina vilja beskatta många av dina inkomster. Sådana situationer brukar länder lösa genom dubbelbeskattningsavtal, som har till syfte att en person inte ska behöva betala skatt på samma inkomst i två olika länder. Sverige och Kina har ett sådant avtal (en lag om att det ska gälla finns här!), och vanligen fungerar det så att man tillämpar den så kallade avdragsmetoden som innebär att när man betalat skatt på en inkomst i ett land så drar man bort den summan från vad man skulle ha betalat skatt i det andra landet, och betalar sedan återstående del där. Resultatet blir att man i praktiken betalar samma skattesats som finns i det av länderna med högst skattesats, men ibland fördelat på båda länderna.

Om du istället anses vara obegränsat skattskyldig gäller att du, trots att du saknar väsentlig anknytning till Sverige, ska betala skatt på vissa inkomster här. Detta motiveras av att vissa slags inkomster alltid anses ha en så nära anknytning till Sverige att de ska beskattas här. För utomlands bosatta gäller Lagen om särskild inkomstskatt för bosatta (SINK) vars 5 § listar inkomster som är skattepliktiga för utomlands bosatta. 6 § gör dock undantag för vissa inkomster som inte beskattas i Sverige. I annat fall gäller att de inkomster som listas i 3 kap. 18 § inkomstskattelagen är skattepliktiga här. Det viktiga är i alla sammanhang vilket samband inkomsterna har med Sverige, om det så att säga är inkomster som härrör från Kina ska de sannolikt inte beskattas i Sverige.

Sammanfattningsvis är det mest avgörande om du efter din flytt kommer att bedömas ha "väsentlig anknytning" till Sverige enligt den heltäckande bedömning man ska göra. Det har i praxis ställts upp ganska höga trösklar för att man ska slippa obegränsad skattskyldighet i Sverige och det har uttalats att man behöver "klippa banden" med Sverige för att göra det. Om du vill läsa mer om hur dessa bedömningar görs kan du läsa mer på skatteverkets hemsida.

Hoppas svaret var till hjälp, om något är oklart kan du kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga!Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000