Skattskyldighet vid försäljning av fastighet i Polen

FRÅGA
Vad gäller vid försäljning av bostad i Polen?Hej!Jag och min hustru är för närvarande obegränsad skatteskyldiga i Sverige. Vi äger en bostad i Polen.Äger man en bostad i Polen i minst 5 år är vinsten vid försäljning är skattefritt.Måste vi betala skatt i Sverige?Tack och vänlig hälsning!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln i 3 kap. 8 § inkomstskattelagen (se här) är fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga skyldiga att betala skatt för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

För att undvika att vissa försäljningar beskattas både i Sverige och ett annat land en brukar stater teckna dubbelbeskattningsavtal med varandra. I artikel 13 i bilagan till lag om skatteavtal mellan Sverige och Polen (se här) har länderna avtalat fram att den vinst som du gör vid en försäljning av en bostad i Polen får beskattas i Polen istället för i Sverige.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll