Skattskyldighet vid avflyttning till ett land som Sverige har ingått ett skatteavtal med

Hej har en fråga om deklaration och skatt i Spanien. Jag flyttade hit 1/6-15 och kommer då att bli skattskyldig här. Min fråga är därför: måste jag skatta i Spanien för inkomster jag hade i Sverige innan 31/5? Detta är viktigt för mig eftersom jag då måste betala dubbelt och kanske inte får tillbaka skattepengar från Skatteverket. Jag är medveten om hur det kommer att fungera fr.o.m 1/1-16 då jag är folkbokförd här och kommer att få tillbaka mina 20% sinkskatt med ett glapp på någon månad. Tacksam för svar.


Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från vad som gäller enligt svensk rätt för att sedan bredda perspektivet. Slutligen ska jag besvara din fråga.

Huvudregler i svensk lagstiftning

En person som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig här enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL). Samma sak gäller en person som har flyttat utomlands om hen fortfarande har en väsentlig anknytning till Sverige (se samma laghänvisning).

Om en person är obegränsat skattskyldig ska hen som huvudregel betala svensk skatt på alla sina inkomster (oavsett vart i världen de kommer ifrån). Det görs undantag från denna princip, bl.a. enligt sexmånadersregeln och ettårsregeln (se 3 kap. 9 § IL).

Den som inte är obegränsat skattskyldig är istället begränsat skattskyldig, 3 kap. 17 § IL. Detta innebär att personen i princip endast ska betala svensk skatt avseende de inkomster som har någon form av anknytning till Sverige. Beskattning sker normalt sett enligt SINK.

Spansk lagstiftning, skatteavtal och avräkning

Jag har inte möjlighet att inom ramen för detta svar redogöra för vilka inkomster som ska beskattas enligt spansk rätt. Troligen har Spanien lagar som i likhet med de svenska innebär att en person kan beskattas för att hen bor i Spanien såväl som för att hen har inkomster som kan härledas till Spanien.

Det finns alltså en uppenbar risk att både Sverige och Spanien vill utkräva skatt för en och samma inkomst. För att lösa sådana problem har Sverige och Spanien ingått ett skatteavtal (se här). I skatteavtalet framgår vilket land som har rätt att utkräva skatt avseende olika typer av inkomster. Sålunda förlorar ett land (Sverige eller Spanien) som normalt skulle ha rätt att utkräva skatt denna möjlighet till förmån för det andra landet.

För att ytterligare minska risken för att en person ska behöva betala skatt i två länder finns det möjlighet att från den svenska skatten dra av ett belopp motsvarande den summa som hen har betalat i utländsk skatt. Detta regleras av avräkningslagen.

Din situation

Sverige har rätt att ta ut skatt oavsett vilket land inkomsten kan härledas till, så länge du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Vilken dag du istället blir begränsat skattskyldig i Sverige avgörs utifrån hur stark anknytning du har till Sverige. Denna dag kanske är 1/1-16.

Huruvida Spanien har rätt att ta ut skatt avseende inkomster fr.o.m. 1/6-15 och även tidigare inkomster avgörs av i första hand spanska lagar. Därför bör du i första hand kolla upp vad som gäller enligt dessa. Dock bör det med tanke på ovannämnda skatteavtal och avräkningsmöjlighet finnas goda möjligheter för dig att undvika att bli dubbelbeskattad. Detta är något som även Skatteverket kan hjälpa till med.

Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”