Skattskyldighet vid arbete utomlands

2019-01-31 i Inkomstskatt
FRÅGA
Jag kommer att arbeta i Arab Emiraten till att börja med ett ettårskontrakt, i Sverige äger jag ett hus och en insatslägenhet , då inte har någon inkomstskatt i Emiraten behöver jag då betala skatt i Sverige? Hustrun kommer att bo kvar i Sverige under tiden och är hälftenägare av fastigheterna.
SVAR

Hej! Tack för att vänder dig till Lawline.

Eftersom att du tidigare har bott i Sverige och har väsentlig anknytning till Sverige så är du obegränsat skattskyldig, se 3 kap. 3 § p. 3 Inkomstskattelag. Det innebär att du kommer beskattas för din utländska inkomst i Sverige, se 3 kap. 8 § Inkomstskattelag. Dock så föreligger det vissa undantag från denna regel. Om du arbetar utomlands i minst ett år i samma land så beskattas du inte i Sverige även om du inte heller kommer beskattas i utlandet (Förenade Arabemiraten) på grund av det landets lagstiftning, se 3 kap. 9 § st. 2 Inkomstskattelag. Denna så kallade ettårsregel gäller inte i de fall det är en fråga om anställning hos den svenska staten, landsting och kommuner mm. Det innebär att det alltså finns en stor chans till att du varken kommer att beskattas i Sverige på grund av ettårsregeln och i Förenade Arabemiraten på grund av deras lagstiftning.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (126)
2019-06-05 Rättelse vid oriktig uppgift kräver att det sker på eget initiativ
2019-05-31 Hur beskattas vi vid överlåtelse av andel i sommarstuga?
2019-05-30 Bör man köpa eller ärva huset?
2019-05-15 Undgår utomlands bosatta arbetstagare beskattning i Sverige om de vistas här i mindre än 180 dagar?

Alla besvarade frågor (69981)