Skattskyldighet i Sverige

FRÅGA
Hej,Jag är 67 år och pensionerad och bor i England sedan 25 år tillbaka. Jag tillsammans med min fru skulle vilja tillbringa mer tid i Sverige och har funderingar på att låta bygga ett hus. Min fru är redan hälften ägare tillsammans med sin bror i ett sommarhus. Tanken var att med en åretruntbostad tillbringa ca 4 månader per år i Sverige.Vi har ett hus i England som alltså fortfarande kvarstår som huvudbostad. Frågan är om vi skulle kunna anses bosatta också i Sverige genom åretruntbostaden och därigenom bli tvungna att betala svensk skatt på våra inkomster (pension/kapitalinkomster).
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två typer av skattskyldighet i Sverige, antingen så är man obegränsat skattskyldig eller så är man begränsat skattskyldig i Sverige. Detta behandlas i 3 kapitlet i inkomstskattelagen (förkortas IL) (se lagen här) som handlar om fysiska personers skattskyldighet.

Enligt 3 kap 3 § IL är de som bor i Sverige, de som stadigvarande vistas i Sverige och de som har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här, obegränsat skattskyldiga i Sverige. Är man obegränsat skattskyldig är man skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Enligt 3 kap 17 § IL är de som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige begränsat skattskyldiga. Är man begränsat skattskyldig är man skattskyldig för inkomster med stark anknytning till Sverige, bland annat för kapitalvinst från en fastighet i Sverige.

Frågan i detta fall blir då i fall du och din fru genom att skaffa en bostad i Sverige blir obegränsat skattskyldiga genom att antingen stadigvarande vistas här eller genom att ha väsentlig anknytning hit då ni tidigare varit bosatta här. För att man ska anses ha stadigvarande vistas i Sverige ska det röra sig om en period om cirka sex månader utan annat än tillfälliga avbrott. Då ni bara tänkt spendera cirka fyra månader i Sverige anses ni inte vistas stadigvarande i Sverige. För att avgöra om ni då istället har väsentlig anknytning hit får man titta på 3 kap 7 § IL, där finns ett antal punkter som ska beaktas vid bedömningen av om personen har väsentlig anknytning till Sverige. De punkter som jag anser är aktuella i ert fall utifrån frågan är om man har en bostad som är inrättad för åretruntbruk eller om man har en fastighet här.

Att man äger ett fritidshus brukar normalt inte innebära att man har anknytning, däremot har innehavet av en åretruntbostad haft stor vikt vid bedömningen om personen har väsentlig anknytning till Sverige i praxis. Det är en faktor som talar för att ni skulle kunna anses ha väsentlig anknytning hit och då bli obegränsat skattskyldiga i Sverige (och då betala skatt på era inkomster). Det finns dock några avgöranden där personer som flyttat från Sverige skaffat sig en åretruntbostad för tillfälliga besök i Sverige, ingen av de personerna ansågs ha fått väsentlig anknytning hit. Det skulle jag säga talar för er sak i detta fall, och att ni då inte ska behöva betala skatt för era inkomster i Sverige utan bara blir begränsat skattskyldiga. Vill man vara extra säker kan man ansöka om förhandsbesked om ens skattskyldighet hos Skatterättsnämnden.

En sak som kan vara bra att veta är att de fem första åren efter utflyttning från Sverige är det en själv som har bevisbördan för att man inte har väsentlig anknytning till Sverige. Efter dessa fem år är det Skatteverket som ska bevisa att det finns väsentlig anknytning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll