Skattskyldighet för pension från USA

Hej, jag har bott och arbetat i USA i 18 år men flyttat hem till Sverige för ca 10 år sen. Nu börjar jag förbereda mig för pension och undrar om jag behöver betala skatt på den pension jag får från USA?

Vänligen


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer inleda med att gå igenom din skattskyldighet för pensionen och därefter i vilket land du ska betala skatt för pensionen.

Din skattskyldighet i Sverige och USA

I Sverige tillämpas den s.k. hemvistprincipen när det gäller beskattning. När du flyttade hem till Sverige igen blev du således obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att alla dina inkomster (exempelvis utländsk pension) ska beskattas i Sverige (3:3, 3:8 IL). Pension beskattas som inkomst av tjänst (11:1 IL). Beskattning sker enligt kontantprincipen, vilket innebär att inkomsten ska tas upp till beskattning det år den kan disponeras eller på något annat sätt kommer dig till del (10:8 IL).

Du kan även vara skattskyldig i USA. Huruvida du i detta fall är skattskyldig i USA beror på vilken typ av pension det är frågan om. Även huruvida du är amerikansk medborgare eller inte påverkar, eftersom USA tillämpar nationalitetsprincipen och inte hemvistprincipen (se avgörandet Cook v. Tait).

För att undvika dubbelbeskattning av personer i situationer som din, har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra. Du hittar avtalet här. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall.

Om det är en privat pensionslösning

Om du inte är amerikansk medborgare och din amerikanska pension är en privat pension från ett individuellt pensionssystem* ska den beskattas i Sverige, eftersom du har din hemvist i Sverige (art. 19.1).

Om du är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i landet, behåller dock USA sin beskattningsrätt eftersom de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (art. 1.4). Sverige får i det fallet inte heller avräkna den skatten, utan det är USA som ska undanröja eventuell dubbelbeskattning (art. 23.3).

*Exempelvis utbetalningar från en Defined Contribution Plan, såsom det vanliga pensionssystemet 401(k) eller från medel på ett IRA-konto som grundar sig på inbetalningar till 401(k)-kontot.

Om det är Social Security-pension

Även om du inte är amerikansk medborgare och inte längre bor i USA, kan du under vissa förutsättningar vara kvalificerad för deras socialförsäkring eftersom du arbetat och betalat skatt där under 18 års tid. På socialförsäkringsområdet tillämpas källstatsprincipen, vilket innebär att det land som inkomsten kommer från behåller beskattningsrätten. Detta betyder att om din amerikanska pension är en pension i form av Social Security-utbetalningar*, ska detta beskattas i USA även om du har din hemvist i Sverige (art. 19.2). Beskattning sker i så fall om du är icke-medborgare och inte bor i USA, läs mer här.

*Tänk här på att en svensk pension påverkar din Primary Insurance Amount (PIA) och således summan du kan få i Social Security. Detta regleras i socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och USA, vilket du kan läsa mer om här. På samma sätt kan även den svenska garantipensionens storlek påverkas av vissa utländska pensionsinkomster (66 kap. 21–22 §§ SFB). Återkom om du har följdfrågor kring detta.

Sammanfattning

Du behöver betala skatt på pensionen. Du är obegränsat skattskyldig i Sverige eftersom du har din hemvist här. Skattskyldigheten gäller alla inkomster, oavsett var dessa har tjänats in. Under vissa förutsättningar kan du även vara skattskyldig i USA för den amerikanska pensionen. För att lösa den dubbelbeskattning som kan uppstå finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Av avtalet framgår att var du ska betala skatt beror på (i) vilken typ av pension det är frågan om, och (ii) huruvida du är amerikansk medborgare eller inte.

Om det rör sig om en privat pensionslösning beskattas du i Sverige, såvida du inte är amerikansk medborgare. Om det rör sig om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s regler oavsett medborgarskap.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom om du har följdfrågor eller andra funderingar.

Med vänliga hälsningar,


Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000