Skattskyldighet för inkomster från utlandet

2015-02-24 i Inkomstskatt
FRÅGA
Måste man betala skatt på de pengar som hade tjänats innan man invandrade hit till Sverige ifall man vill gärna överföra pengarna hit. Alltså Pengarna intjänade före invandring till Sverige, bevis finns tillgänglig. Pengarna är placerade i Banken. de är ungefär två miljoner kronor.
SVAR

Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL), som reglerar beskattning av inkomster, skiljer man mellan begränsad och obegränsad skattskyldighet.

Den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, tillhör den sistnämnda kategorin; obegränsat skattskyldiga (se 3 kap. 3 § IL här).

Huvudregeln är att den obegränsat skattskyldige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (se 3 kap. 8 § IL).

Det finns dock undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands men, som av sakomständigheterna Du har redogjort för, inte är aktuella i Ditt fall med anledning av att det tar sikte på en obegränsat skattskyldig som innehaft en tillfällig anställning utomlands (se närmare 3 kap. 9-13 §§ här).

Du är alltså skattskyldig för Dina inkomster från utlandet.

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (162)
2020-07-05 Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?
2020-06-30 Traktamente
2020-06-30 Måste jag betala skatt på inkomster från bodelningen?
2020-06-14 När är en privatperson skattskyldig i Sverige för

Alla besvarade frågor (81706)