FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt24/02/2015

Skattskyldighet för inkomster från utlandet

Måste man betala skatt på de pengar som hade tjänats innan man invandrade hit till Sverige ifall man vill gärna överföra pengarna hit. Alltså Pengarna intjänade före invandring till Sverige, bevis finns tillgänglig. Pengarna är placerade i Banken. de är ungefär två miljoner kronor.

Lawline svarar

Hej, och tack för att Du vänder Dig till LAWLINE med Din fråga,

Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL), som reglerar beskattning av inkomster, skiljer man mellan begränsad och obegränsad skattskyldighet.

Den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här, tillhör den sistnämnda kategorin; obegränsat skattskyldiga (se 3 kap. 3 § IL https://lagen.nu/1999:1229#K3P3S1).

Huvudregeln är att den obegränsat skattskyldige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (se 3 kap. 8 § IL).

Det finns dock undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands men, som av sakomständigheterna Du har redogjort för, inte är aktuella i Ditt fall med anledning av att det tar sikte på en obegränsat skattskyldig som innehaft en tillfällig anställning utomlands (se närmare 3 kap. 9-13 §§ https://lagen.nu/1999:1229#K3P9S1).

Du är alltså skattskyldig för Dina inkomster från utlandet.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”