Skattskyldighet för begränsat skattskyldiga

FRÅGA
Hej! Jag bor på Malta sedan 18 månader tillbaka och har under tiden köpt aktier på svenska börsen. Jag är utskriven ur Sverige och folkbokförd på Malta. Är jag skatteskyldig i Sverige om jag bestämmer mig för att sälja aktierna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inkomstskattelagen (IL) reglerar vem som är skattskyldig för vad i Sverige. Enligt denna lag är en person antigen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig beroende på anknytning till Sverige. Kriterierna för obegränsat skattskyldig listas i 3 kap. 3 § IL och är bosättning, stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning. De som inte uppfyller någon av dessa kriterier är begränsat skattskyldiga.

Att vara begränsat skattskyldig innebär att bara visa av inkomster är skattepliktiga. När det gäller just kapitalvinsten som uppkommer från försäljning av aktier föreligger det skattskyldighet om tioårsregeln är uppfylld, 3 kap. 19 § IL. Närmare sagt, den som har under det kalenderår då försäljningen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige är skattskyldig för kapitalvinsten. Detta gäller svenska aktier. Utländska aktier omfattas om de förvärvats under tiden den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige.

Du är begränsat skattskyldig då du har flyttat ur Sverige, så länge som du inte har stadigvarande vistats i Sverige efter flytten och att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Eftersom du flyttade bara 18 månader sedan och förutsatt att du har bott i Sverige innan dess eller någon gång under de senaste tio kalenderåren blir du skattskyldig för kapitalvinsten på försäljningen av svenska aktier.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?