Skattskyldighet

FRÅGA
Som fransk medborgare får jag min pension från Försäkringskassan respektive SPP efter 40 års arbete i Sverige. År 1994 kom jag tillbaka till Frankrike där jag vistas som "uteslutande skattskyldig i Frankrike".Ändras denna skattestatus om jag flyttar till ett annat land t.ex. Portugal eller USA ?Är det Skatteverket som avgör frågan eller motsvarande skattinstans i Frankrike alternativt det nya landet?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) är personer som är bosatta i Sverige, personer som stadigvarande vistats i Sverige och personer som har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare bott här obegränsat skattskyldiga. Att vara obegränsat skattskyldig innebär enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Enligt 3 kap. 17 § inkomstskattelagen är den som inte är obegränsad skattskyldig endast begränsad skattskyldig i Sverige och ska endast beskattas för vissa inkomster som har anknytning till Sverige. Det gäller för utomlands bosatta personer som erhåller inkomst av tjänst i Sverige, kapitalinkomster från Sverige samt verksamhet bedriven i Sverige.

En person som sedan 1994 inte bott i Sverige bör inte vara skattskyldig i Sverige. Vissa faktorer kan trots detta leda till att du blir obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen. T:ex. om du stadigvarande vistats i Sverige eller anses ha väsentlig anknytning till Sverige (t.ex. om du har bostad, familj här). Av den information som framgår av din fråga uppfattar jag det som att du inte är obegränsad skattskyldig i Sverige. Du anger att du är "uteslutande skatteskyldig i Frankrike". Är det så att du sedan 1994 inte betalar någon skatt i Sverige, kommer du fortsättningsvis inte heller betala skatt till Sverige om du inte flyttar hit eller t.ex. bedriver verksamhet här.

Motsvarigheten till Skatteverket i Frankrike beslutar om skatt I Frankrike. Flyttar du till ett annat land som t.ex. Portugal eller USA kommer du säkerligen att bli skattskyldig där eftersom du blir bosatt där. Det är då motsvarigheterna till skatteverket i de länderna som kommer att fatta dina skattebeslut. Skatteverket i Sverige fattar beslut om personer som ska betala skatt i Sverige, inte om inkomsterna som ska tas upp till beskattning i andra länder.

Om du t.ex. flyttar från Frankrike till Portugal bör du kontakta motsvarigheterna till Skatteverket i båda länderna för att t.ex. få information om då du inte längre ska betala skatt i Frankrike och istället börja betala skatt i Portugal.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll