Skatteskyldighet för utländsk pension

Är man skatteskyldig för pension från Spanien och Holland?

Lawline svarar

God förmiddag!

Inkomstskattelagen (IL) uppställer krav på vad som skall anses utgöra en intäkt, i 11 kap 1 § IL fastslås att pensioner utgör intäkter.
Det framgår inte av frågan huruvida Du är bosatt i Sverige eller inte, men den som antingen bor, vistas stadigvarande eller på annat sätt har en väsentlig anknytning till Sverige är att anse som obegränsat skatteskyldig. Detta framgår av 3 kap 3 § IL och innebär att alla Dina inkomster (även de från utlandet, se 3 kap 8 § IL) skall tas upp till beskattning i Sverige.

Hoppas Du fick svar på din fråga!

Adrian NylénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000