Skatteskyldig utomlands

2021-03-02 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej,Jag har bott utomlands i lite över 5 år nu. Just nu bor jag i Kanada och jag har bott här i lite mer än 4.5 år.Ville bara fråga om jag ar så kallad tax resident i Sverige fortfarande, då jag vill investera här i Kanada - detta är något de frågar om. Har kollat online, men det ar en djungel. Jag är utskriven från den svenska folkbokförningen och jag har inget boende, familj osv i Sverige. Tack för hjälpen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kommer vara skatteskyldig i Sverige om du bor i Kanada och vill investera i företag i Kanada. Jag kommer i mitt besvarande använda mig av Inkomstskattelagen (IL). Jag förbehåller mig att de kan existera någon form av skatteavtal mellan Sverige och Kanada som jag inte känner till, som ger ett annat resultat än de jag redovisar nedan.

Vad säger lagen? - Förutsättningar för att vara obegränsat skatteskyldig i Sverige återfinner vi i 3 kap 3 § IL.Där anges att personer som:

1: Är bosatta i Sverige

2: Stadigvarande vistandes i Sverige

3: Den som har väsentlig anknytning till Sverige och har varit bosatt i Sverige.

I och med att du inte kommer vistas eller längre bo i Sverige så är det punkt nr 3, väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt som kan vara av intresse. Vid bedömning om väsentlig anknytning ska man utgå från 3 kap 7 § IL. Där stipuleras följande, som är av intresse för bedömningen:

-Om man har bostad som funkar som åretruntboende.-Om man har sin familj i Sverige.-Innehar ekonomiska tillgångar som ger väsentligt inflyttande över näringsverksamhet. -Fastighet i Sverige.

För att presumtionen ska anses bruten måste man visa att ingen av omständigheterna i 3 kap 7 § IL föreligger eller är att anse som relevant. Då kan man argumentera för att obegränsad skatteskyldighet inte inträder genom att de inte finns väsentlig anknytning då du inte verkar ha någon anknytning till Sverige i princip då du inte har boende, familj eller liknande.

Vad gäller för dig - Som ovan angivet finns det flera uppställda krav kring skattskyldighet i Sverige men du uppfyller för tillfället ingen. Du bör därför inte ha någon skattskyldighet i Sverige, och investeringarna i Kanada och dess eventuella avkastning härstammar från Kanada och bör endast beskattas i Kanada. Därför ska du inte vara skattskyldig i Sverige för investeringar i Kanada.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (210)
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?

Alla besvarade frågor (96383)