Skattereglerna avseende arv i New York

Kommer att ärva en kusin som bott i New York USA

Hur mycken arvskatt måste betalas i USA på dessa pengar ? %

Är svensk medborgare.

Min kusin var amerikansk medborgare

TG

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning

I svensk rätt är arvsskatt avskaffat sedan 1 januari 2005. Sverige har sedan den 5 september 1984 haft ett internationellt avtal med USA avseende arvsskatt. Avtalet upphörde dock att gälla från och med den 1 januari 2008, se här. Det innebär att USA:s regler om arvsskatt gäller för svenska medborgare bosatta i Sverige.

Skatterätt är generellt sett komplicerat, inte mindre när andra länders beskattningssystem undersöks. Amerikansk arvsskatt kan vara svårbegripligt, men jag ska försöka förklara systemet på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Amerikansk arvsskatt

Det finns två typer av beskattningar, dels estate tax och dels inheritance tax. Det förstnämnda innebär att dödsboets tillgångar beskattas, medan det sistnämnda innebär att mottagaren av arvet ska beskattas.

Det följande kommer att ses utifrån New Yorks regler.

Estate tax

Om arvlåtaren var bosatt i New York eller amerikansk medborgare vid dödstillfället och egendomen är belägen i USA, gäller amerikansk estate tax. Förfarandet går till på så vis att så mycket av dödsboets tillgångar dras av som krävs för att betala av skulder, begravningskostnader och eventuella andra kostnader. Dödsboet beskattas därefter med en viss procentsats, vilken är varierande beroende på totalvärdet av dödsboet, till den del arvet överskrider 3 125 000 dollar (ca 28 miljoner kronor), avseende dödsfall som har inträffat mellan 1 april 2015 och 31 mars 2016, se här.

Inheritance tax

Den andra beskattningsformen tar sikte på mottagarens skyldighet att betala skatt för arvet. New York har emellertid ingen sådan skatt, varför du som mottagare inte behöver betala något utöver den estate tax som dras av kvarlåtenskapen, se här under "estate".

Avslutning

I Sverige är arvsskatten avskaffad. Arvsskatt ska dock betalas i USA, vilket innebär att arvet inte behöver redovisas i din inkomstdeklaration. Arvlåtarens kvarlåtenskap måste uppgå till ett förhållandevis högt värde för att estate tax ska behöva betalas. Inheritance tax innebär däremot att arvsmottagaren ska betala en viss procent skatt grundat på förhållandet (släktskapet) till arvlåtaren, men sådan skyldighet existerar inte i New York.

"Fun fact"

I syfte att belysa skillnaden mellan amerikanska medborgare eller bosatta människor i USA kontra utländska medborgare som inte är bosatta i landet, vill jag framföra att särskilda regler gäller för den senare varianten om egendom efterlämnas i landet. Arvsskatt tas ut med 40 procent när kvarlåtenskapen uppgår till ungefär en halv miljon kronor. Gränsen för när arvsskatt blir aktuellt varierar alltså kraftigt mellan dessa två typer av arvlåtare.

Du träffas av de förmånliga skattereglerna.

Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000