FrågaSKATTERÄTTÖvrigt09/10/2016

Skatteregler för investeringssparkonton och kapitalförsäkringar

Hej jag håller på med aktier och har några funderingar rent skattemässigt. Hur skatten fungerar för investeringssparkonton och kapitalförsäkring och vad är skillnaderna dem emellan?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

investeringssparkonton (ISK) sker en s.k. "schablonbeskattning", vilket innebär att de pengar du har på kontot beskattas årligen oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna. Schablonbeskattning sker genom att en schablonintäkt beräknas. Beräkningen görs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Den på detta sätt framräknade schablonintäkten ska du redovisa i deklarationen i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent.

Skattesatsen beror alltså på statslåneräntan. För att göra beräkning av schablonintäkt för tidigare år kan du använda följande modell:

Deklarationen 2016 (inkomståret 2015) 0,90%Deklarationen 2015 (inkomståret 2014) 2,09%Deklarationen 2014 (inkomståret 2013) 1,49%Deklarationen 2013 (inkomståret 2012) 1,65%

När det gäller kapitalförsäkring så fungerar de skatterättsliga reglerna på ungefär samma sätt som ISK. Man betalar en årlig skatt, "avkastningsskatt", på värdet av ditt sparande i försäkringen och de inbetalningar du gjort till försäkringen under året (inbetalningar under andra halvåret räknas bara med till hälften). Detta så kallade kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan som gällde den 30 november året innan inkomståret. På det beloppet är skatten 30 procent. Från 2016 så har nya regler införts vilket innebär att man ska lägga till 0,75 procentenheter till statslåneräntan innan man räknar ut skatten. Dessutom infördes en "lägsta nivå-regel" som innebär att skatteunderlaget måste vara minst 1,25 procent av kapitalunderlaget (värdet på din försäkring). Likt ISK betalar man inte skatt för vinster och du kan därför köpa och sälja aktier/fonder utan skattekostnader. Utdelningar är skattefria på svenska aktier samt du behöver inte deklarera dina försäljningar.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba HållstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?