Skattepliktiga drickspengar

2017-02-08 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej.Vad händer om man inte skattar på sin dricks och man sen blir granskad?Straff avgift? Generell skuld bakåt i tiden?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga reglers i inkomstskattelagen (1999:1229) IL.

Dricks är en sådan skattepliktig inkomst som härrör till inkomstslaget tjänst 11 kap 1 § IL och ska tas upp till beskattning.

Undantar man inkomster från beskattning med hjälp av ett oriktigt beskattningsunderlag kommer Skatteverket att både kräva in den obetalda skatten samt påföra den skattepliktige ett skattetillägg enligt 49 kap 4 och 11 §§ skatteförfarandelagen (SFL).

Enligt 66 kap 27 § SFL kan du komma att få din skattedeklaration omprövad till din nackdel (det som tidigare hette efterbeskattning) i upp till sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (209)
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt
2021-09-07 Skatt på förmåner
2021-08-07 Har vi rätt till uppskov?
2021-08-07 Ska man betala skatt i Sverige vid försäljning av fastighet belägen utomlands?

Alla besvarade frågor (95762)