Skattekonsekvenser vid överlåtelse av fastighet

FRÅGA
Hej Jag och min mamma äger en villa som kostar 3840000 kr med allt. Min mamma vill överlåta sin del som är den halva till min fru och min fru ska ta över min mammas lån som är 1210000kr som också motsvarar halva bolånet. Taxeringsvärde på huset är 1873000kr(totalt). Frågan vad blir det för konsekvenser skattemässigt för min fru och min mamma. Min fru kommer inte betala någon ersättning för min mamma utan bara ta över bolånet(mammas del). Gärna om jag får siffror på hur mycket skatt som kan betalas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till inkomstskattelagen, du hittar den här.

Det första vi måste göra är att utreda om överlåtelsen ska anses vara en gåva eller ett köp. Är det en gåva kommer det i princip inte bli några skattemässiga konsekvenser eftersom det inte tas ut någon skatt för gåvor. Är det däremot ett köp ska beskattning ske. (se 8 kap 2 § inkomstskattelagen)

Överlåtelsen från din mamma till din fru kommer att ses som ett köp. Detta eftersom övertagandet av lånet på 1 210 000 kr överstiger halva taxeringsvärdet. Det är halva taxeringsvärdet som man utgår från eftersom det är halva fastigheten som överlåts. I och med att överlåtelsen är ett köp kommer din mamma att få skatta på den eventuella vinst överlåtelse innebär. Har det istället blivit en förlust får hon inte dra av den, eftersom det inte är en s.k. verklig förlust. (se 44 kap 23 § inkomstskattelagen)

Då jag inte vet vad din mamma köpte villan för kan jag tyvärr inte göra någon kapitalvinstberäkning. Men har din mamma gjort en vinst ska 22/30 beskattas med 30 %. För din fru blir det ingen beskattning vid köpet, utan för henne kommer skattefrågan bli aktuell först när hon säljer sin del av fastigheten. (se 45 kap 33 § och 65 kap 7 § inkomstskattelagen)

Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle ni behöva hjälp med att skriva köpeavtalet mellan din mamma och din fru är du varm välkommen att ta hjälp av Lawline Juristbyrå, tid kan bokas här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll