Skattefrihet vid bosättning utomlands?

2020-04-14 i Inkomstskatt
FRÅGA
Om man jobbar utomlands är frånskild Bran som är 17 år och äger lägenhet i Sverige. Men bor utomlands hemma mindre än 72 dagar kan man vara skattefri då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det rör frågan framförallt huruvida du behöver betala svensk inkomstskatt eller inte, vilket innebär att det främst är inkomstskattelagen (IL) som aktualiseras.

Skillnad begränsat och obegränsat skattskyldighet
I IL görs skillnad mellan den som är obegränsat skattskyldig och den som är begränsat skattskyldig. Den som är obegränsat skattskyldig ska betala inkomstskatt på alla sina inkomster oavsett om dessa härrör från Sverige eller från annat land. Den som istället är begränsat skattskyldig betalar endast inkomstskatt i Sverige på vissa inkomster som har sin källa i Sverige. Det är alltså ur den enskildes synpunkt klart mer fördelaktigt att vara begränsat skattskyldig jämfört med obegränsat skattskyldig.

Vem är endast begränsat skattskyldig?
Den som är obegränsat skattskyldig kan inte vara begränsat skattskyldig. Detta följer av IL 3:17 p. 1. Av detta följer att det först och främst behöver utredas om du är obegränsat skattskyldig.

Förutsättningarna för obegränsat skattskyldighet anges för fysiska personer i IL 3:3. För din del, som inte bor i Sverige, blir avgörande huruvida du kan anses antingen:

- stadigvarande vistas här i Sverige (IL 3:3 p. 2), eller om du

- har bott i Sverige tidigare och även har väsentlig anknytning hit (IL 3:3 p. 3)

Särskilt om väsentlig anknytning till Sverige
Eftersom du inte angivit några specifika omständigheter blir denna bedömning svår att göra utifrån de uppgifter som finns. Värt att nämna att dock att om du tidigare bott i Sverige, och inte ska anses ha väsentlig anknytning hit fortfarande, så krävs att du i princip klippt alla band till Sverige för att undgå obegränsad skatteskyldighet.

Det faktum att du äger en lägenhet i Sverige kan eventuellt innebära att du fortfarande har en väsentlig anknytning hit, och därmed ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige trots att du bor utomlands.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det svårt att utifrån de uppgifter du angivit göra en bedömning vad som exakt gäller i ditt fall. Vad man kan konstatera är dock att den obegränsade skatteplikten i Sverige är relativt långtgående och ställer krav på att du (om du tidigare bott här) i princip har klippt de band du har till Sverige. Därför kan den lägenhet som du har kvar i Sverige eventuellt vara problematisk i detta hänseende. Att du blir "skattefri" i Sverige är utifrån ovan troligtvis osannolikt.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Om inte så får du gärna höra av dig med ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (190)
2021-04-20 Ska man betala skatt i Sverige på skadestånd som man fått från chilenska staten?
2021-03-31 Beskattning av tävlingsvinster
2021-03-25 Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension?
2021-03-20 Vad innebär uttagsbeskattning?

Alla besvarade frågor (91415)