Skattefria tävlingsvinster

2016-02-22 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej!Om jag anordnar en tävling på nätet där deltagarna måste svara på 3 stycken frågor samt skriva en motivering varför de ska vinna.Den med alla rätt och den bästa motiveringen vinner. Vinsten är en klocka värd rek pris 1290:- Fråga: Måste vinnaren skatta för klockan?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 8:4 inkomstskattelagen (här) är tävlingsvinster skattefria om de

inte hänför sig till anställning eller uppdrag,inte består av kontanter eller liknande, ochavser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor

Eftersom att vinsten inte hänför sig till anställning eller uppdrag och inte heller består av kontanter eller liknande, återstår att pröva om de täcks inom 3% av PBB avrundat till närmaste hundratal. PBB för 2016 är 44 300. 3% är därmed 1329kr och avrundat 1300kr. Värdet är därmed precis under gränsen för när vinsten blir skattepliktig.

Vinnaren bör därmed inte behöva skatta för klockan.

Jag hoppas att jag besvarade din fråga och jag önskar dig en trevlig dag.

Med vänliga hälsningar,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll