Skattebrott och prostitution

2021-05-15 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag har några frågor. Har någon prostituerad någon gång blivit dömd för skattefusk pga att hon inte betalat skatt för de pengar hon tjänade via att prostituera sig? Om en prostituerad inte betalar skatt, är risken stor att hon hamnar i fängelse då eller blir hon skattebefriad pga att hon ses som ett offer även om hon självmant prostituerar sig för att få mer pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En person kan dömas för skattebrott om personen uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter till en myndighet (aktivt brott) eller om personen underlåter att lämna en deklaration, kontrolluppgift eller någon annan föreskriven uppgift (passivt brott) (2 § skattebrottslagen). Att underlåta att deklarera skattepliktiga inkomster kan alltså utgöra skattebrott.


I RÅ 1982 1:20 kom domstolen fram till att inkomst från försäljning av sexuella tjänster är att betrakta som en näringsverksamhet, dvs en förvärvsinkomst som är skattepliktig. Inkomst från prostitution är alltså skattepliktigt och ska därmed tas upp i deklarationen för att beskattas.


Om man inte deklarerar skattepliktig inkomst kan man alltså göra sig skyldig till skattebrott (2 § skattebrottslagen).

Eftersom inkomster från prostitution enligt rättspraxis är skattepliktig kommer man alltså inte bli skattebefriad pga att inkomsterna kommer från just prostitution. Därmed kan fängelse aktualiseras som påföljd för skattebrott även när det gäller inkomster som intjänats på grund av prostitution och som underlåtits att tas upp i deklarationen.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?