Skatteberäkning vid försäljning av privatbostadsfastighet

FRÅGA
HejFöräldrarna köpte sitt hus för drygt 40 år sen för 300K. Nu värt kanske 16. Vad blir det för reavinstskatt efter avdrag för renoveringar med tanke på eventuell uppräkning pga långt ägande?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Kapitalvinst vid försäljning av en privatbostadsfastighet beskattas med 22 procent.

Enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (IL) ska kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen (dvs. den ersättning som erhålls vid försäljning) och omkostnadsbeloppet. Detta omkostnadsbelopp utgörs enligt 44 kap. 14 § IL av anskaffningsutgiften (i detta fall 300 000 kronor) och eventuella förbättringsutgifter.

Beträffande förbättringsutgifter finns det två begränsningar:
- Av 45 kap. 11 § IL framgår det att beaktande av förbättringsutgifter får endast ske för de beskattningsår då utgifterna sammanlagt har uppgått till minst 5 000 kronor.
- Av 45 kap. 12 § IL framgår vidare att utgifter för "förbättrande reparationer och underhåll" (dvs. reparationer och underhåll som medfört att fastigheten är i bättre skick vid försäljningen än vid förvärvet) endast får beaktas om utgifterna hänför sig till beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren.

För att sammanfatta så utgörs kapitalvinsten av ersättningen vid försäljningen subtraherat med anskaffningsutgiften och relevanta förbättringsutgifter. Den uträknade kapitalvinsten beskattas sedan med 22 procent.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?