Skatteberäkning på skadestånd från arbetsgivaren

2020-03-19 i Inkomstskatt
FRÅGA
HejJag ska få 100.000 i skadestånd av min arbetsgivare för att dom sparkade mig pga vabb.Hur mycket skatt dras på det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Är skadeståndet skattepliktigt?

Beroende på vilken skada skadeståndet avser att kompensera gäller olika regler. Skadestånd som utges för skador på egendom är skattefria om det rör sig om din privata egendom, 8 kap 22 § inkomstskattelagen.
Ersättning för personskada är skattefri till den del ersättningen inte avser att täcka bortfall av skattepliktig inkomst. Skadestånd för förlorad arbetsinkomst är alltså, enligt praxis, alltid skattepliktiga.
Ideella skadestånd - skadestånd för kränkning genom brott är som huvudregel helt skattefria. Om skadeståndet däremot har ett samband med en anställning kan de ändå vara skattepliktiga. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar fäst stort avseende vid om ersättningen betalats ut av arbetsgivare eller f.d. arbetsgivare. Sådana skadestånd är så gott som alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst. (RÅ1971 ref. 6, RÅ 1980 1:10 och RÅ 1981 Aa 97).

-

Jag antar att du ska få skadestånd för missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Enligt 22 § i föräldraledighetslagen ska en arbetsgivare som bryter mot lagen betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat. Ditt skadestånd på 100 000 kr kan alltså härledas från din förlust av arbetsinkomst (personskada) och från kränkningen du utsattes för (ideellt). Båda delarna av skadeståndet har samband med din anställning och är därför skattepliktigt. Du behöver alltså betala skatt på hela skadeståndet i inkomstslaget tjänst, alltså med samma skatteberedning som gäller för din vanliga lön.

Skatteberäkning

Om du inte tjänar mer än 509 300 kr under året så kommer du bara behöva betala den kommunala skatten på hela din inkomst (509 300 kr inkluderar skadeståndet). Den kommunala skattesatsen varierar mellan olika kommuner så du kan behöva betala antingen mer eller mindre än 30 % i skatt. Du kanske också behöver betala statlig skatt. Detta måste du göra om du tjänar över 509 300 kr år 2020. I sådant fall tillkommer en skatt på ytterligare 20% på det belopp som är över 509 300 kr. Ytterligare 5 % i statlig skatt kan även tillkomma om du tjänar ännu mer pengar, men för att ta fram exakta gränser gällande den förhöjda statliga inkomstskatten behöver jag ytterligare information om din ålder (65 kap 3 § och 5 § inkomstskattelagen). Du behöver sammanfattningsvis minst betala

Glöm inte att ta upp skadeståndet i deklarationen. Du tar upp 100 000 kr under inkomster du haft på grund av tjänst.

Hoppas du fick hjälp av mitt svar!

Med vänliga hälsningar

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (172)
2020-09-18 Under vilka förutsättningar anses en fysisk persons rörelse utgöra en näringsverksamhet?
2020-09-10 Beskattas inkomster från en bodelning?
2020-09-10 Beskattningstidpunkt för utdelning
2020-09-01 När anses man bedriva bolag och får man sälja vidare gamla flaskor?

Alla besvarade frågor (84259)