Skatta på säljning av lägenhet utomlands

Hej! Min fru har en lägenhet i Turkiet som vi nu går i säljnings tankar omkring. Om vi säljer den kommer vi då behöva betala skatt både där och i sverige isåfall? MVH

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om fru beskattas såväl i Sverige som Turkiet när ni säljer hennes lägenhet belägen i Turkiet.

Reglerna om beskattning som är relevanta för din fråga återfinns främst i inkomstskattelagen (hädanefter förkortat IL). Därutöver gäller även dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Turkiet (hädanefter förkortat ”avtalet”). 

Skatteavtal för att undvika att samma inkomst beskattas i två länder

För att ett land ska få beskatta en inkomst krävs det att landet har beskattningsrätt enligt sina interna skatterättsliga regler. I Sverige är man obegränsat skatteskyldig om man: 1) är bosatt i Sverige, 2) stadigvarande vistas i Sverige, eller 3) tidigare har varit bosatt i Sverige och fortfarande har en väsentlig anknytning till hit. (3 kap. 3 § IL)

Det räcker med att man uppfyller något av de ovan nämnda kriterierna. Huruvida ni gör det kan jag dock tyvärr inte svara på då det beror på omständigheter som du inte har angivit i din fråga, men med stor sannolikhet är ni förmodligen att betrakta såsom obegränsat skatteskyldig i Sverige. Det innebär helt enkelt att Sverige har rätt att beskatta dina inkomster. Det innebär däremot inte att ni inte även är skatteskyldig i Turkiet enligt deras interna skatteregler.

För att undvika att det uppstår någon dubbelbeskattning av din frus inkomster, det vill säga att både Sverige och Turkiet beskattar dem, har länderna upprättat ett så kallat skatteavtal. Ett skatteavtal är ett avtal mellan två eller flera länder där de i förväg kommer överens om vilket land som ska få beskatta vilken typ inkomst hos personer som har anknytning till båda länderna. 

Med andra ord är syftet med skatteavtal att undanröja dubbelbeskattningssituationer som kan uppstå när båda ländernas lagar stadgar en skattskyldighet.

Bestämmande av hemviststat

Vid avgörandet av vilket land som enligt skatteavtalet ska få beskatta den vinst din fru gör vid försäljningen av lägenheten, använder man begreppet hemviststat

Hemviststaten är den stat där hon har en bostad som stadigvarande står till hennes förfogande; om hon har en sådan bostad i båda staterna, anses hon ha hemvist i den stat med vilken hennes personliga och ekonomiska förbindelser är starkast. Det innebär att om hon har en bostad i både Sverige och Turkiet, anses hemviststaten vara den stat där hon har ditt centrum för dina levnadsintressen. Centrumet för dina levnadsintressen skulle sannolikt anses vara Sverige. (art. 4 p. 2a avtalet)

Om det emellertid inte kan avgöras i vilken stat hon har sitt centrum för sina levnadsintressen eller om hon inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till sitt förfogande, anses hon ha hemvist i den stat där hon stadigvarande vistas. Med andra ord bestäms hemviststaten då av var hon spenderar mest tid. (art. 4 p. 2b avtalet)

Om det inte heller går att bestämma i vilket land hon stadigvarande vistas i, eller om hon inte vistas stadigvarande i något av länderna, anses hon ha hemvist i den stat där hon är medborgare. (art. 4 p. 2c avtalet)

Skulle det vara så att hon är medborgare i båda länderna och att det inte går att bestämma hennes hemviststat utifrån någon av punkterna ovan, så får respektive lands skattemyndighet komma till en ömsesidig överenskommelse där de tillsammans bestämmer i vilket land hon ska beskattas. (art. 4 p. 2d avtalet)

I erat fall:

Eftersom du inte har angivit någon information om era levnadsförhållanden är det svårt för mig att avgöra vilket land som ska anses vara eran hemviststat. Men min förhoppning är att du utifrån det jag nu har redogjort för själv kan bilda dig en uppfattning om huruvida eran hemviststat är Sverige eller Turkiet.

Både Sverige och Turkiet har beskattningsrätt

Som jag tidigare konstaterat är hon förmodligen att anse som obegränsat skatteskyldig i Sverige. Det innebär att Sverige har rätt att beskatta hennes inkomster, men det innebär däremot inte att hon inte även är skatteskyldig i Turkiet. 

I det dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med Turkiet anges att vinst genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen. (art. 13 p. 1 avtalet)

Det viktiga ordet i avtalet är ”får”. Utöver att Sverige har beskattningsrätt får alltså även Turkiet beskatta hennes inkomst vid försäljningen av bostaden. Det innebär däremot inte att Turkiet kommer att beskatta henne, utan det är upp till dem att i sina interna skatteregler avgöra huruvida hon ska beskattas eller ej. 

Som du kanske märker är reglerna komplicerade och svaret på dubbelbeskattningsfrågan beror på de inhemska skattereglerna i Turkiet. Tyvärr kan jag inte bidra med vidare hjälp i frågan eftersom det rör utländsk rätt och inte svensk rätt. Jag råder dig därför att ta kontakt med Skatteverket som förhoppningsvis kan vägleda dig vidare i ärendet.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000