Skatt vid tävlingsvinster?

2019-03-25 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag undrar vilken gräns det finns för hur mycket man skall ge i vinstgåva skattefritt? Tex om jag arrangerar en stor nationell fotbollsturnering, där vinnaren utlovas vinstgåva i kronor, vad går gränsen för hur mycket X antal kronor som är skattefria i vinstgåva?.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller en tävling gäller andra skatterättsliga regler än exempelvis vid lotterier. Detta då det vid en tävling är den personliga prestationen som avgör vinsten till skillnad från vid lotterier där vinsten utgörs av slumpen. Till skillnad från tävlingsvinster behöver man inte betala skatt vid lotterier, 3 kap 8§ inkomstskattelagen (IL).

Då ditt exempel innebär en prestation ska det som huvudregel beskattas som arbetsinkomst. Det vill säga precis som inkomst vid ett vanligt arbete. Tävlingsvinster är enbart skattefria om kraven i 8 kap 4§ IL uppfylls. Det vill säga om vinsten inte kan kopplas till din arbetsgivare, inte består av kontanter (exempelvis presentkort) och är ett minnesföremål (medalj, plakett ect) som inte är värt mer än 1400 kr.

I ditt fall rör det sig om en vinst i pengar till följd av en personlig prestation, inte av slumpen som vid ett lotteri. Därmed är du skyldig att betala skatt för hela vinsten. Rent praktiskt kommer därmed vinstpengarna att räknas ihop med övrig inkomst för att sedan beskattas.

För att räkna ut hur mycket skatt du är skyldig att betala, se: https://skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/raknautdinskatt.4.309a41aa1672ad0c837436a.html

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig igen för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (126)
2019-06-05 Rättelse vid oriktig uppgift kräver att det sker på eget initiativ
2019-05-31 Hur beskattas vi vid överlåtelse av andel i sommarstuga?
2019-05-30 Bör man köpa eller ärva huset?
2019-05-15 Undgår utomlands bosatta arbetstagare beskattning i Sverige om de vistas här i mindre än 180 dagar?

Alla besvarade frågor (69970)