FrågaSKATTERÄTTFörsäljning av fastighet26/02/2022

Skatt vid försäljning av kolonistuga

Får man göra avdrag i deklarationen vid förlust och mäklararvode efter försäljning av kolonistuga ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skattemässiga frågor och rätt till avdrag regleras i inkomstskattelagen (1999:1229) [IL].

Inom civilrätten är en kolonistuga ett "hus på ofri grund" vilket innebär att det då klassas som lös egendom och inte som en fastighet. Skattemässigt betraktas kolonistugan som en fastighet vilket innebär att reglerna kring skatt vid försäljning av fastighet är tillämpliga i fallet (2 kap. 6 § IL).

Det är kapitalvinsten vid försäljningen som beskattas. Kapitalvinsten beräknas genom att man drar bort omkostnadsbeloppet från ersättningen vid försäljningen, alltså beloppet som köparen betalat för kolonistugan (44 kap. 13 § IL).

Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsvärdet, eventuella förbättringskostnader och utgifter som hör till försäljningen (exv. mäklararvode) (44 kap. 14 § IL).

Resultatet blir antingen en kapitalvinst eller en kapitalförlust och oavsett utfall ska det tas upp i deklarationen.

Det vill säga:

Ersättning från försäljningen - (anskaffningsvärde + förbättringskostnader + utgifter från försäljning såsom mäklararvode) = kapitalvinst eller kapitalförlust

Slutligen vill jag hänvisa till Skatteverket som HÄR skriver att försäljning av kolonistugor deklareras på bilaga K5.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Nilufer NouriRådgivare