Skatt vid försäljning av fastighet och efterföljande förskott på arv

FRÅGA
Min mor är sambo sedan många år och äger tillsammans med sambon en villa som är deras gemensamma bostad. Båda är skrivna på villan med hälften var. Inga lån finns. Nu vill hennes sambo lösa ut henne med 600 000 kr och hon vill ge de pengarna till mig (enda barnet) som förskott på arv. Min mors sambo är inte min far. Finns det några fällor i det här? Blir det skatt på pengarna för min mor, eller kanske för mig? Tacksam för svar
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

I dagsläget finns ingen arvsskatt enligt Inkomstskattelagen 8 kap 2 §. Så ditt förskott på arv kommer inte innebära att varken du eller din mamma blir skattskyldig för. Däremot så om sambon löser ut din mamma ur huset och de 600 000 kr innebär en vinst jämfört med vad din mamma betalade för sin halva när de köpte huset, så kan hon kapitalvinstbeskattas enligt Inkomstskattelagens 44 och 45 kapitel. Skatten på en eventuella kapitalvinst som uppstår är 30%.

Så för dig innebär att få 600 000 kr från din mor inte någon skattskyldighet, och det finns inga "fällor" för dig. För din mamma så om hon gör en kapitalvinst när sambon löser ut henne så kan det innebära en kapitalvinstbeskattning (beroende på om hon även har kapitalförluster eller ej).

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Vänligen,Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?