Skatt vid försäljning av bostadsrätt

FRÅGA
Hej. Jag övertog min mammas bostadsrätt 2015. Nu funderar jag på att sälja lägenheten. Hur stor blir reaskatten? Jag uppskattar försäljningsvärdet till c:a 2,5 milj.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

I inkomstskattelagen (IL) finns regler om skatt vid försäljning av bostadsrätter.

Förutsatt att bostadsrätten utgör en privatbostadsrätt som ägs av dig som fysisk person så beskattas en kapitalvinst vid en eventuell försäljning i inkomstslaget kapital, 41:1, 42:1.

Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för bostadsrätten och omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften ökat med förbättringsutgifter), 44:13, 44:14. Om du övertagit bostadsrätten genom gåva, utan att ha betalat något alls, så inträder du helt och hållet i din mammas skattemässiga situation genom att överta hennes omkostnadsbelopp, 44:21.

I inkomstslaget kapital ska 22/30 av kapitalvinsten på en privatbostadsfastighet tas upp till beskattning, 45:33. Skattesatsen för fysiska personer i inkomstslaget kapital är sedan 30 %, IL 65:7.

I avsaknad av ytterligare information kan sammanfattningsvis sägas att realisationsskatt om 30 % på 22/30 av kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget kapital och kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgiften.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Stina Jansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97674)