Skatt vid försäljning av ärvd fastighet

Hej

Vi är fyra syskon i ett dödsbo efter vår far. Han äger en fastighet värd ca 20 milj. Om jag blir utköpt till fullo av mina syskon så är det ju ingen arvsskatt, men vad händer om jag går med i ett ägande och tar lagfart. Vad sker när det i slutändan i framtiden skall säljas??

Åker jag på skatt?

Mvh

Tord Appelquist

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör Inkomstskattelagen (vilken jag kommer förkorta IL).

Ni behöver inte betala någon arvsskatt när ni tar emot fastigheten (arvsskatten är avskaffad) men däremot behöver ni betala vanlig vinstskatt när ni säljer fastigheten. Hur stor vinstskatt som ska betalas på er fastighet kommer bestämmas utifrån vad ni säljer fastigheten för och fastighetens anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet är det belopp som er far betalade när han en gång förvärvade fastigheten (om det var han som köpte fastigheten). Detta eftersom man vid arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation, enligt 44 kap 21 § IL. Detta belopp (liksom förbättringskostnader om ni eller er far haft sådana för huset och mäklarkostnader ni har) ska dras av från försäljningspriset för att få fram vinsten, och denna vinst ska ni betala skatt på, enligt 44 kap 13 - 14 §§ IL.

Ex. Om er fars anskaffningsvärde var 10 milj.och ni säljer fastigheten för 20 milj. och ni inte har några mäklarkostnader eller förbättringskostnader för fastigheten blir vinsten 10 milj. Det är detta belopp som ska beskattas!

Huvudregeln för kapitalvinster är att vinsten beskattas med 30 %, 65 kap 7 § IL. Vid privatbostadsfastigheter räcker det däremot att bara 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning, enligt 45 kap 33 § IL. I exemplet ovan betyder det att skatten på fastighetsförsäljningen blir 30 % av 22/30-delar av 10 miljoner kr.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000