Skatt vid försäljning av ärvd fastighet

FRÅGA
Hej Vi är fyra syskon i ett dödsbo efter vår far. Han äger en fastighet värd ca 20 milj. Om jag blir utköpt till fullo av mina syskon så är det ju ingen arvsskatt, men vad händer om jag går med i ett ägande och tar lagfart. Vad sker när det i slutändan i framtiden skall säljas?? Åker jag på skatt? Mvh Tord Appelquist
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör Inkomstskattelagen (vilken jag kommer förkorta IL).

Ni behöver inte betala någon arvsskatt när ni tar emot fastigheten (arvsskatten är avskaffad) men däremot behöver ni betala vanlig vinstskatt när ni säljer fastigheten. Hur stor vinstskatt som ska betalas på er fastighet kommer bestämmas utifrån vad ni säljer fastigheten för och fastighetens anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet är det belopp som er far betalade när han en gång förvärvade fastigheten (om det var han som köpte fastigheten). Detta eftersom man vid arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation, enligt 44 kap 21 § IL. Detta belopp (liksom förbättringskostnader om ni eller er far haft sådana för huset och mäklarkostnader ni har) ska dras av från försäljningspriset för att få fram vinsten, och denna vinst ska ni betala skatt på, enligt 44 kap 13 - 14 §§ IL.

Ex. Om er fars anskaffningsvärde var 10 milj.och ni säljer fastigheten för 20 milj. och ni inte har några mäklarkostnader eller förbättringskostnader för fastigheten blir vinsten 10 milj. Det är detta belopp som ska beskattas!

Huvudregeln för kapitalvinster är att vinsten beskattas med 30 %, 65 kap 7 § IL. Vid privatbostadsfastigheter räcker det däremot att bara 22/30 av kapitalvinsten tas upp till beskattning, enligt 45 kap 33 § IL. I exemplet ovan betyder det att skatten på fastighetsförsäljningen blir 30 % av 22/30-delar av 10 miljoner kr.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (95759)