Skatt på utländsk sjukpension

2019-01-22 i Inkomstskatt
FRÅGA
Måste jag betala skatt till Sverige jag har finsk sjuk pension och 0 skatt i Finland
SVAR

Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga!

Du vill veta om du måste betala skatt i Sverige på sjukpension som betalas ut från Finland där ingen beskattning av den inkomsten sker. Jag utgår i brist på information om annat från att du är bosatt i Sverige och att det rör sig om periodvisa utbetalningar (alltså till exempel utbetalningar en gång i månaden).

Vad säger lagen?

I Sverige kan man vara begränsat eller obegränsat skattskyldig. Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att man är skattskyldig för alla inkomster från både Sverige och utlandet (3:8 inkomstskattelagen (IL)).

Enligt 3:3 IL är en fysisk person obegränsat skattskyldig om han är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Om vi utgår från att du faller in under någon av dessa kriterier är du obegränsat skattskyldig och alltså i de flesta fall skyldig att betala skatt på inkomsten från utlandet.

Av 10:2 andra punkten IL kan man utläsa att livränta, periodiska understöd eller andra liknande inkomster som inte är att hänföra till avyttring av kapital är att hänföra till inkomstslaget tjänst.

Dubbelbeskattningsavtal

För att undvika att inkomster som kommer från utlandet ska beskattas två gånger (en gång i respektive land) upprättar Sverige så kallade dubbelbeskattningsavtal med många länder. Sverige och Finland upprättat ett sådant avtal som gäller som lag här i Sverige. (1 § Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna). Om en inkomst inte beskattas i ett land kan man generellt anta att den beskattas i det andra om det rör sig om en typ av inkomst som vanligtvis beskattas. Det måste alltså föreligga en beskattningsgrund, i detta fall är den beskattningsgrunden med största sannolikhet den ovan nämnda 10:2 IL (periodiskt understöd).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att du antagligen är skattepliktig för din sjukpension i Sverige, detta eftersom att du som bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig samt att inkomsten kan hänföras till inkomstslaget tjänst och slutligen för att du inte betalar någon skatt på inkomsten i Finland. I brist på mer uppgifter är det dock svårt att lämna några definitiva besked.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Du kan även rikta frågor om hur viss inkomst ska beskattas direkt till skatteverket.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (123)
2019-05-15 Undgår utomlands bosatta arbetstagare beskattning i Sverige om de vistas här i mindre än 180 dagar?
2019-05-01 Beskattning av inkomster från streaming
2019-04-26 A-kassan har inte anmält avdragen skatt, vad kan jag göra?
2019-03-25 Skatt vid tävlingsvinster?

Alla besvarade frågor (69223)