Skatt på utländsk pension

2019-10-06 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag är svensk medborgare men jag bor i Tyskland! Nu vill jag komma tillbaka. Jag har änkepension från Tyskland. Nu min fråga? Hur kommer att beskattas den tyska pensionen? Min Man var tysk och han har aldrig bott i Sverige.Tack på förhand!Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta huruvida du kommer att få betala skatt på änkepension du får från tyskland.

Vad säger lagen?

Frågor som rör beskattning regleras framförallt i inkomstskattelagen (IL).

I 3:8 IL kan man utläsa att den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla inkomster från Sverige och utlandet. Den som är bosatt i sverige är enligt 3:3 IL obegränsat skattskyldig. Huvudregeln är alltså att du kommer få betala skatt i Sverige på pensionen du får från tyskland. Om det är så att pensionen redan beskattas i Tyskland ska du dock antagligen inte betala skatt på den igen i Sverige eftersom man oftast vill undvika dubbelbeskattning. Inkomsten ska dock i vilket fall som helst deklareras till skatteverket där du sedan på deklarationsblanketten kan begära avräkning av den utländska skatten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att änkepensionen är skattepliktig i Sverige, men att du får räkna av eventuell skatt som du redan betalat i Tyskland.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Du kan även höra av dig till skatteverkets skatteupplysning för frågor om deklaration och skatter.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll