Skatt på pension intjänad i USA?

Angående pension intjänad i USA. Om jag har tJänat in pension i USA men arbetar i Sverige och är amerikansk medborgare var ska jag betala skatt på min pension? USA och Sverige har ju ett dubbelbeskattningsavtal, men det är svårt att förstå vad som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skattskyldighet i Sverige och USA

Som fysisk person är man obegränsat skattskyldig i tre situationer och det är om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige och har tidigare varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). Av din fråga att tyda bor du idag i Sverige, vilket innebär att du som huvudregel är obegränsat skattskyldig i Sverige enligt hemvistatsprincipen. Pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § inkomstskattelagen).

USA kan också ha ett skatteanspråk och här tillämpas nationalitetsprincipen istället. Principen innebär att en stat kan beskatta sina medborgare oavsett var de uppehåller sig och varifrån deras inkomster härrör. Även typen av pension kan vara av betydelse i det här fallet. Då du är amerikansk medborgare torde du vara skatteskyldig även i USA.

För att förhindra dubbelbeskattning har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA gällande bland annat skatt och pension. Relevanta delar i avtalet presenteras ned.

Dubbelbeskattningsavtalet

Om det är fråga om en privat pensionslösning blir du som amerikansk medborgare skattskyldig i USA, då de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (artikel 1.4). Det är USA som ska undanröja en eventuell dubbelbeskattning.

Är det istället fråga om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s lagar, oavsett medborgarskap.

Vad innebär det i ditt fall?

Sammantaget är du skattskyldig för den amerikanska pensionen i just USA, då du har ett amerikanskt medborgarskap. Detta då USA tillämpar nationalitetsprincipen som innebär att en stat kan beskatta sina medborgare oavsett var de uppehåller sig och varifrån deras inkomster härrör. Principen har dessutom företräde framför dubbelbeskattningsavtalet, varför du blir skattskyldig i USA trots att du idag har hemvist i Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”