FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/06/2022

Skatt på incitamentsmodell

Jag har blivit erbjuden möjligheten till delägarskap i en incitamentsmodell. Incitamentsmodellen handlar om att jag måste bidra med X antal kr i omsättning genom min försäljning. För att få 5 % i delägarskap behöver jag uppnå X antal kr i omsättning och för att få 10 % delägarskap behöver jag uppnå X antal kr i omsättning. Hur fungerar det när jag väl blir delägare och har 5% respektive 10% delägarskap, behöver jag betala något för dessa aktier? Behöver jag skatta för det delägarskapet ? Eller skattar jag endast vid vinst utdelning ? Just nu har jag endast Incitamentsmodellen inskrivet i mitt Anställningsavtal bör jag fråga om något mer avtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller din betalning regleras det i avtalet. Det verkar som att du inte förväntas betala för aktierna, du har ju "betalat" i form av framgångsrikt arbete. Detta måste dock avgöras utifrån en tolkning av avtalet.

Skatt regleras i inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Regleringen är komplicerad men betyder sammanfattningsvis i din situation att du sannolikt kommer beskattas för värdet av aktierna som att de vore lön. Det kommer alltså ses som att du fått aktiernas värde i lön. Detta är förutsatt att du inte betalar för aktierna. Om du betalar för dem kommer du inte beskattas för själva förvärvet. Däremot kommer du oavsett beskattas på eventuell utdelning aktierna ger i framtiden.

När det gäller vidare avtal kan jag inte ge ett bra svar på detta utan att se det som redan finns. Jag föreslår att du tar kontakt med en jurist för att utvärdera om det behövs ett till avtal. Om du vill kan jag förmedla kontakten med en av Lawlines jurister. Maila mig i så fall på vidar.wicklund@lawline.se, så kan jag se till att byrån kontaktar dig med ett förslag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar Wicklund

Vidar WicklundRådgivare