Skatt på försäljning av fastighet erhållen genom gåva

FRÅGA
Hej, jag undrar hur är det med skatten när man vill sälja bostadsrätt som fick som en gåva? 2. Borde man få något skriftligt från bostadsrätt föreningen att man äger bostadsrätten. Jag har fått bara ett meddelande på mina sidor att det gick igenom överlåtelse av bostadsrätt. Ska det räcka? Tack för svaret. Mvh Sofia
SVAR

Hej Sofia, tack för din fråga!

Svaret på din fråga regleras av Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL).

Huvudregeln vid försäljning av en fastighet är att eventuell vinst utgör en så kallad kapitalvinst, som ska tas upp inom inkomstslaget kapital och beskattas. Bestämmelser om detta finns i 41 kap 1 och 2 §§ samt 42 kap 1§ IL. När man beräknar hur stor kapitalvinsten vid en avyttring är ser man till 44 kap 13+14 §§ IL. Enligt dessa bestämmelser beräknas vinsten som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, alltså värdet du säljer fastigheten för, och de omkostnadsbelopp du haft under tiden du ägt fastigheten. Omkostnadsbeloppet innefattar det belopp du betalade när du anskaffade fastigheten samt förbättringsutgifter. Vilka dessa är bestäms av 45 kap IL. Det är rörande omkostnadsbeloppet som din situation aktualiserar vissa specialbestämmelser.

Eftersom du erhållit fastigheten genom gåva kommer du inte ha haft någon anskaffningsutgift, du har inte betalat något för fastigheten. I 44 kap 21§ IL stadgas den så kallade kontinuitetsprincipen som säger att du som förvärvare av en tillgång genom gåva inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det som skiljer din situation åt är således att istället för att du vid kapitalvinstsberäkningen ska räkna med din anskaffningsutgift om 0 kronor, räknar med den anskaffningsutgift som överlåtaren hade när hen anskaffade fastigheten. Även det belopp som överlåtaren erlagt i förbättringsutgifter övertar du och får göra avdrag för. Vidare får du självklart göra avdrag för dina egna förbättringsutgifter i form av förbättrande reparationer och underhåll samt övriga förbättringsutgifter, se 45 kap 11 och 12 §§ IL.

För den kapitalvinst du gör vid avyttringen kommer du skatta 30% i statlig inkomstskatt, detta följer av 65 kap 7§.

Angående din andra fråga skulle jag säga att det viktigaste för din del är att det finns ett upprättat gåvobrev mellan dig och den som gett dig fastigheten som gåva. Detta är viktigt för att kunna bevisa att fastigheten ägs av dig och att du erhållit den genom gåva. Vad bostadsrättsföreningen har för interna riktlinjer vid överlåtande av bostadsrätt och vid välkomnande av nya medlemmar i dess förening kan jag inte uttala mig om men om du fått ett meddelande om att överlåtelsen gått igenom tolkar jag det som ett accepterande av dig som ägare av bostadsrätten. Om du har ett gåvobrev upprättat med överlåtaren av fastigheten ser jag inte vidare problem för din del. Om du är osäker på vad föreningen önskar av dig skulle jag råda dig att kontakta dem!

Hoppas detta gett dig svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97674)