Skatt på fastighet som överlåts genom gåva

2016-05-15 i Inkomstskatt
FRÅGA
Om mina föräldrar ger mig deras landställe som en gåva (överlåter?), vilka skatteregler gäller då! Gåvoskatten finns ju inte längre? Vad gäller sedan om jag skulle sälja fastigheten? Hur beräknas vinstskatt då?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om skatt vid en fastighetsförsäljning finns i inkomstskattelagen (IL) som du finner här.

Precis som du säger är ett förvärv genom gåva numera skattefritt (8 kap. 2 § IL). När en tillgång förvärvas genom gåva gäller den så kallade kontinuitetsprincipen, det vill säga att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att när en eventuell framtida försäljning sker och din kapitalvinst ska beräknas, ska de anskaffningsutgifter och eventuella förbättringsutgifter som dina föräldrar haft för fastigheten användas. Vinsten beräknas som skillnaden mellan den ersättning du får vid försäljningen minskad med utgifterna för försäljningen (ex. mäklarkostnader) tillsammans med anskaffnings- och förbättringsutgifter (44 kap. 13-14 §§ IL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (182)
2021-03-02 Skatteskyldig utomlands
2021-02-23 När är man obegränsat skatteskyldig?
2021-02-08 Skatt på försäljning av ägodelar
2021-01-30 Är om målning av hus avdragsgillt?

Alla besvarade frågor (89928)