Skatt på ärvd fastighen

FRÅGA
Vi är tre syskon som ärvt ett hus där nu en av oss vill sälja sin del och två st vill köpa ut honom. vad gäller/ hur räknar man ut vad vi skall betala, skatt m.m. Huset är byggt av 1974 och kostade 200000inga lån finns idag på husetvärderat av mäklare idag till 700000
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Skatter på ärvda kapitaltillgångar är reglerade i 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen (här) som anger att en person som ärvt fastigheten kommer träda in i den gamla ägarens skattemässiga ställning. Det innebär att vid en beräkning av skatt kommer man beräkna som att ni har betalat 1/3 var av 200 000 kr för att köpa huset. Även 1/3 av kostnaderna för eventuella ombyggnader skulle ni kunna göra avdrag för, på samma sätt som om ni hade själva köpt 1/3 av fastigheten 1974 och stått för 1/3 av ombyggnadskostnader. Vissa förbättringskostnader inskränks dock i vilken mån man kan göra avdrag för dem enligt 45:11-12 IL, som anger att kostnaderna per beskattningsår måste uppgå till minst 5 000 kr/år samt är att hänföras till någon av de fem föregående beskattningsåren.

När man vet summorna ovan är det bara en enkel beräkning att räkna ut kapitalvinsten, först tar man köpesumman, drar av 1/3 av 200 000 samt 1/3 av eventuella andra kostnader som ni kan ha rätt göra avdrag för enligt ovan. Om summan då är positiv har ni då en kapitalvinst och 22/30 av den kapitalvinsten ska tas upp till beskattning enligt 45:33 IL. Skatten är enligt 65:7 30% av det årliga överskottet i från kapitaltillgångarna.

Med stöd av ovan nämna bestämmelser bör ni kunna beräkna hur mycket skatt som kommer behöva betala.

Gällande hur mycket priset är denna fråga inte lagreglerad utan ni kan själva avtala fram vilket pris som ni själva anser vara rimligt. Ett påtryckningsmedel som den som vill sälja fastigheten har är att enligt samäganderättslagen 7 § har en delägare som utgångspunkt rätt att bjuda ut hela fastigheten på auktion. (här)

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (248)
2021-06-14 Utgår man från inköpspriset eller nuvarande marknadspriset vid beräkning av kapitalvinst när det gäller gåva?
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.

Alla besvarade frågor (94277)