Skatt ideell förening

2020-05-21 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Vår allmännyttiga ideella barnboksförening tänker börja försälja skrivböcker, muggar med inspirerande texter, bokstöd m.fl. Eftersom föreningens ändamål är att främja läsandet och skrivandet bland barn och vuxna utgår jag ifrån att hela näringsverksamheten har en naturlig anknytning till föreningens ändamål och därmed är skattefri. Gäller det även om försäljningen överstiger det momsbefriade beloppet av 30.000 kr?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då frågan rör framförallt inkomstbeskattning, kommer främst inkomstslagen (IL) att beröras nedan.

Ideella föreningar blir i och med bildandet en juridisk person. Juridiska personer är i enlighet med IL 1:3 som huvudregel skattskyldiga för inkomster från näringsverksamhet. I kap. 7 IL anges dock undantag från denna huvudregel, som bl.a. träffar ideella föreningar. I detta kapitel anges att ideella föreningar som uppfyller ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven inte är skattskyldiga annan inkomst än sådan som härrör från näringsverksamhet. Även sådan inkomst (inkomst från näringsverksamhet alltså) kan dock undantas från skattskyldighet under förutsättning att någon av punkterna som anges i 7:3 st. 2 är uppfyllda. Där anges bl.a., vilket du själv var inne på, att om verksamheten är ett direkt led i främjandet av de ändamål som angivits för föreningen eller har en naturlig anknytning till sådana allmännyttiga ändamål så är föreningen inte heller skattskyldig för inkomst från näringsverksamhet.

Ovanstående är dock under förutsättning att föreningen dessutom uppfyller det s.k. öppenhetskravet, som framgår av IL 7:10. Detta krav innebär att föreningen inte får vägra någon inträde, om det ej finns skäl för det utifrån föreningens verksamhet syfte, art, omfattning eller annat.

Sammanfattningsvis talar ovanstående för att er förening inte bör vara skattskyldig för inkomsterna, under förutsättning att det finns en tillräcklig koppling mellan inkomsten från näringsverksamheten och främjandet av det allmännyttiga ändamålet i föreningen, vilket anges i IL 7:3 st. 2.

Angående de 30 000 kr som du nämner, så rör denna bestämmelse mervärdesskatterätt. I mervärdesskattelagen (ML) kap. 9 d anges att vissa beskattningsbara personer inte behöver betala mervärdesskatt på omsättning som (bl.a) inte överstigit 30 000 kr per år. Som jag förstår det, kan en förening som inte är skattskyldig för inkomstskatt inte heller bli skyldig att betala mervärdesskatt, eftersom föreningen inte bedriver sådan ekonomisk verksamhet som förutsätts (se kap. 4 ML). Mot bakgrund av detta, bör inte de 30 000 kr som du nämner spela någon roll för skattskyldigheten för er förening.

Hoppas detta var svar på dina frågor! Om inte får du gärna återkomma mer fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Sofia Ander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (178)
2021-01-19 Förklaring av RÅ 1989 ref. 57 - Traktormålet
2021-01-18 Corona och ettårsregeln
2021-01-06 Hur ska en kostnadsersättning beskattas?
2020-12-21 How will the taxes be for a Danish citizen living in sweden- selling a house in Denmark?

Alla besvarade frågor (88413)