Skatt i USA vid försäljning av fastighet i Sverige

Jag fick 2006 i gava av min mor en fastghet i Sverige. Den salde jag i ar (2017). Jag har bott i USA i 25 ar och ar bade Svensk och Amerikansk medborgare. Jag registrerade som utflyttad fran Sverige 1995. I 25 ar har jag bara betalat fastighets-skatt i Sverige och bara vistats i Sverige pa semester vartannat ar. Behoverjag betala skatt pa vinsten fran forsaljningen i Sverige, eller bara i USA eller i bada landerna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kapitalvinsten vid fastighetsförsäljningen ska enligt svensk rätt beskattas i Sverige. Så är fallet även om du är begränsat skattskyldig i Sverige (vilket du bör vara efter så många år som bosatt i annat land), se 3:18 st 1 p 10 inkomstskattelagen (IL). Enligt 45:33 IL ska en kapitalvinst på en fastighet tas upp till 22/30 i inkomstslaget kapital. Det innebär att om du gjort en vinst på exempelvis 120 000 kr ska 22/30 av det beloppet tas upp till beskattning, alltså 88 000 kr. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30% enligt 65:7 IL. Fortsätts exemplet ovan ska alltså skatten på vinsten bli 30% av 88 000 = 26 400 kr.

Vad jag förstår tillämpar USA ett skattesystem där de beskattar sina medborgare för inkomster oavsett var de tjänas in. Det innebär att även USA har en rätt att beskatta din kapitalvinst i Sverige. För att undvika dubbel beskattning finns därför skatteavtal mellan Sverige och USA. Enligt skatteavtalet får Sverige beskatta vinst vid överlåtelse av fast egendom inom landet, trots att du anses ha hemvist i USA (se artikel 4 och 13 i avtalet). Du kommer alltså att beskattas i Sverige. Kapitalvinsten kommer sedan att ingå i ditt skatteunderlag i USA, men du kommer att få räkna av den skatt du har betalat i Sverige från din skatt i USA (artikel 23.1). Är skattesatsen densamma eller lägre i USA jämfört med Sverige kommer USA inte att beskatta dig ytterligare. Är skattesatsen däremot högre i USA än i Sverige blir effekten att USA kommer att beskatta dig för mellanskillnaden mellan USAs skatt och Sveriges skatt.

Länk till lagen om införandet av avtalet mellan Sverige och USA finns här. Där finns även bilagor innehållandes avtalet.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”