Skatt i USA vid försäljning av fastighet i Sverige

FRÅGA
Jag fick 2006 i gava av min mor en fastghet i Sverige. Den salde jag i ar (2017). Jag har bott i USA i 25 ar och ar bade Svensk och Amerikansk medborgare. Jag registrerade som utflyttad fran Sverige 1995. I 25 ar har jag bara betalat fastighets-skatt i Sverige och bara vistats i Sverige pa semester vartannat ar. Behoverjag betala skatt pa vinsten fran forsaljningen i Sverige, eller bara i USA eller i bada landerna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kapitalvinsten vid fastighetsförsäljningen ska enligt svensk rätt beskattas i Sverige. Så är fallet även om du är begränsat skattskyldig i Sverige (vilket du bör vara efter så många år som bosatt i annat land), se 3:18 st 1 p 10 inkomstskattelagen (IL). Enligt 45:33 IL ska en kapitalvinst på en fastighet tas upp till 22/30 i inkomstslaget kapital. Det innebär att om du gjort en vinst på exempelvis 120 000 kr ska 22/30 av det beloppet tas upp till beskattning, alltså 88 000 kr. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30% enligt 65:7 IL. Fortsätts exemplet ovan ska alltså skatten på vinsten bli 30% av 88 000 = 26 400 kr.

Vad jag förstår tillämpar USA ett skattesystem där de beskattar sina medborgare för inkomster oavsett var de tjänas in. Det innebär att även USA har en rätt att beskatta din kapitalvinst i Sverige. För att undvika dubbel beskattning finns därför skatteavtal mellan Sverige och USA. Enligt skatteavtalet får Sverige beskatta vinst vid överlåtelse av fast egendom inom landet, trots att du anses ha hemvist i USA (se artikel 4 och 13 i avtalet). Du kommer alltså att beskattas i Sverige. Kapitalvinsten kommer sedan att ingå i ditt skatteunderlag i USA, men du kommer att få räkna av den skatt du har betalat i Sverige från din skatt i USA (artikel 23.1). Är skattesatsen densamma eller lägre i USA jämfört med Sverige kommer USA inte att beskatta dig ytterligare. Är skattesatsen däremot högre i USA än i Sverige blir effekten att USA kommer att beskatta dig för mellanskillnaden mellan USAs skatt och Sveriges skatt.

Länk till lagen om införandet av avtalet mellan Sverige och USA finns här. Där finns även bilagor innehållandes avtalet.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (291)
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong
2021-07-20 Beskattning av pension vid flytt utomlands
2021-07-01 Vad är väsentlig anknytning?
2021-06-24 Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

Alla besvarade frågor (94270)